Anlegget i MIP er et svært moderne anlegg. Det har kun en kompressor i produksjonsanlegget for luftgasser, som er en nyvinning. Dette er det første av AGAs luftgassanlegg som kun har en, da det vanlige er å ha to, forteller Per Hårderup i AGA Norge AS.

AGA – del av verdens største leverandør av luftgasser

16 desember, 2014 15:20 Del Del Del

– En av de store fordelene ved et stort konsern er at vi kan dele kompetanse fra et anlegg til et annet, sier Jostein Thomassen, salgs- og markedsdirektør i AGA Norge AS.

AGA-konsernet er en del av Lindegruppen, som er verdens største leverandør av luftgasser.

Linde-gruppen har 62.000 ansatte rundt om i 104 land i hele verden. De kan bistå kunder med applikasjoner og kompetanse, samt koble sammen andre aktører for videre utvikling.

AGAs totale omsetning i Norge er 1,3 milliarder kroner. Industrigasser står for om lag 80 prosent av omsetningen. Videre har medisinske gasser og clean energy ti prosent hver.

Foruten luftgassene – argon, oksygen og nitrogen – leveres et spekter av øvrige gasser for ethvert behov.

 

Transport

Om lag 60 prosent av flaskegasstransporten foregår på jernbane. Transportørene forplikter seg til å sende semihengerne med jernbane der det er mulig, for deretter å fortsette på vei, fram til kunden. Alle transportører har forpliktet seg til å bruke Euro 6-motorer på trekkvognene, fra 2012, som ledd i å redusere utslipp av klimagasser.

– Dette er et uttrykk for at vi tar miljømålsettingen på alvor, gjennom hele produksjonslinjen, helt fram til kundene, sier Jostein Thomassen.

AGA Norge er dessuten en av de største transportørene i landet og en av de største kundene av Bring.

Emballasjen er en viktig del av produktsortimentet til AGA. De er trolig alene om å være en leverandør der emballasjen veier mer enn produktet. AGA tilbyr videre et unikt leiekonsept, der de har sporbarhet på hvem som eier gassflasken, eller leier den. Det gjør at de blant annet imøtekommer de krav om sporbarhet som helsevesenet har. Med sitt system har de også tyverisikring. Dette skjer i form av en microchip som er festet til den enkelte gassflaske, eller beholder.

Det nye innenfor emballasje er komposittflasker. Disse flaskene har et digitalt måleutstyr som gjør at brukeren til enhver tid kan se innholdet på flasken. Denne flasken, som kalles GENIE, er ikke minst interessant innenfor HMS-området på grunn av sin lave vekt og at den er enkel å håndtere. Flaskens egenskaper gjør at dette er et produkt i sterk vekst. AGA tilbyr kryotanker, og de har omtrent 3.000 tankanlegg i Norden, som til sammen har 50.000 fyllinger i året. Alle tanker har et eget målesystem som viser tanknivået og gir automatisk beskjed om behovet for fylling av tanken. Om et produksjonsanlegg skulle få driftsproblemer håndterer AGA dette ved omorganisering av sin logistikk slik at de aktuelle produktene levers ut til kundene fra en av de andre anleggene.

Det er nå fire luftgassfabrikker i Norge. Det er Tjeldbergodden, Kårstø, Leirdal i Oslo (ved Alnabru), og nå i Mo Industripark. De nærmeste i Sverige er i Luleå og ved Sundsvall.

AGA har vel 100 forhandlere i Norge. På Mo er det TESS Rana AS som er forhandler for AGA Norge AS.

 

Andre satsingsområder

AGA Norge har en egen engineeringavdeling. Denne har blant annet en egen akkrediteringsenhet som tilbyr tjenester til kundene for kontroll av gassanlegg. AGA Norge har et eget team med serviceteknikere og ingeniører, og tilbyr årlige serviceavtaler ute hos kunder. Clean Energy er en divisjon i AGA, som blant annet jobber med LNG og bioenergi. Biogass utvinnes ved foredling av metangass fra kloakkrenseanlegg, og fra andre anlegg der det utvikles metangass som for eksempel slakterier. Biogassen brukes blant annet som drivstoff for busser. AGA har et eget utviklingssenter i Ålesund for fiskeoppdrett og vann, med egen forsøkshall. Dette er en global satsing, der de blant annet forsker på innløsning av oksygen i vann.

I tillegg tar de vare på og resirkulerer CO2, blant annet i Sverige. Bryggeri- og papirindustri er begge avtakere av CO2.

 

Se artikkelen i pdf-format fra Gule Sider:

GSnr1_2015s9

GSnr1_2015s8

Del Del Del