AGA: Ny luftgassfabrikk i drift

6 juli, 2014 17:46 Del Del Del

Den nye luftgassfabrikken var i full produksjon fra 15. mai. Fabrikken var klar tidligere. Da ferdigstilling av tankområdene var litt forsinket ble oppstarten forskjøvet med to uker.

Plassjef Tom Stenwall forteller at anlegget i Mo Industripark inngår i samordnet drift, der omlag 35 fabrikker kjøres fra hovedsentralen i Avesta, 15 mil nord for Stockholm. Dette er mange små og en del store, og denne driftsformen er et godt innarbeidet konsept som Lindekonsernet har hatt siden 2000.

De fire ansatte har vært på omvisning og opplæring i Avesta i forkant av oppstarten av anlegget i Mo Industripark

– Den nye luftgassfabrikken til AGA er mer moderne og produserer et større volum enn den eldre som Mo Industripark AS hadde, sier Stenwall.

Han sier den nye fabrikken blant annet har egne systemer for laststyring, og den har automatisk oppstart.

De fire ansatte på Mo driver oppfølgende arbeid og mindre vedlikehold. Det er daglig en rekke mindre oppgaver, og det er beregnet noen års innkjøring av et slikt anlegg, med tilhørende mindre tilpasninger. Ellers er anlegget i stor grad automatisk styrt.

Det er etablert hjemmevaktordning, slik at det er vakt 24 timer i døgnet, hele året rundt.

Luftgassfabrikken til AGA ligger dels inne i bygget til Celsa ferdigvarelager (det tidligere Ruukki Profiler-bygget), dels utenfor. Det som er synlig fra utsiden er en gassbuffer, en stor tank for flytende oksygen (1000 kubikkmeter), en mindre tank for nitrogen (250 kubikkmeter), samt destilasjon-

Nord-Norge

AGA AS Norway har hovedkontor i Oslo. AGA eies av Linde–konsernet, og anlegget i Mo i Rana tillhører Region Europe North (REN), som omfatter de nordiske og de baltiske landene.

Celsa Armeringsstål AS er den største gasskunden. AGA levererar også gass til Mo Industripark. Resten selges ut med leveranse fra tankbil.

– Vi leverer i Nord-Norge, blant annet nitrogen til fiskeforedling og offshore-industrien, forteller Stenwall.

Som følge av høyere kapasitet på anlegget, vil det gå flere tankbiler med flytende oksygen eller flytende nitrogen ut fra Mo Industripark enn tidligere.

Oslokontoret har ansvar for salg, og de står også for forhandlinger med kundene. Anlegget har sitt naturlige markedsområde i Nord-Norge.

De nærmeste andre luftgassanleggene ligger på Tjeldbergodden, ved Kristiansund, og i Luleå.

Vi kan nok i framtiden også ha mulighet for å produsere og levere medisinsk oksygen, Medlox, til sykehus og helseinstitusjoner. I dag leveres dette til hele landet fra Oslo. For slike leveranser er kravene til analyse strengere enn til industrielt formål. På produksjonssiden er det nye anlegget i stand til å levere denne kvaliteten. Det er prosedyrer og systemer for distribusjon som må etableres om dette markedet kan forsynes fra Mo i Rana, sier plassjef Tom Stenwall.

 

Se artikkelen i pdf-versjon fra siste utgave av Gule Sider:

GSnr3_s17_2014

 

Del Del Del