Olje- og energiminister Tord Lien

Besøk i industriparken av olje- og energiministeren

24 mars, 2014 20:10 Del Del Del

 

Mandag 24. mars besøkte olje- og energiminister Tord Lien flere bedrifter i Mo Industripark. Sammen med ministeren var også politisk rådgiver Elnar Remi Holmen, samt Håkon Smith-Isaksen og Yngvild Prydz fra Olje- og energidepartementet. De var først på besøk til Momek Group AS, der de ble informert om bedriften av divisjonssjef Hans Marius Mastermo. Per Hatlem fra HitecVision, Rik Nugteren fra Wasco Coatings Norway AS, og Henrik Johansen fra Rana Utviklingsselskap AS hadde også presentasjoner for gjestene.

Olje- og energiminister Tord Lien utfordret blant annet næringen på Helgeland om å få øvrig industri i Nord-Norge til å oppdage at olje- og gassvirksomheten allerede er i full virksomhet, og også i stor utvikling allerede på Helgeland.

Etter møtet fikk gjestene omvisning i en av verkstedhallene til  Momek Group AS, der selskapet er i full produksjon av sugeankere til Aasta Hansteen-plattformen. Deretter besøkte gjestene det nye produksjonsanlegget til Wasco Coatings Norway AS, der rør for gassrørledningen fra Aasta Hansteenplattformen til Mørekysten skal belegges.

Olje- og energiminister Tord Lien sammen med ordfører Kai Henriksen, varaordfører Allan Johansen og direktør Henrik Johansen i Rana Utviklingsselskap AS, inne i verkstedhallen til Momek Fabrication AS.

Olje- og energiminister Tord Lien sammen med ordfører Kai Henriksen, varaordfører Allan Johansen og direktør Henrik Johansen i Rana Utviklingsselskap AS, inne i verkstedhallen til Momek Fabrication AS.

 

Olje- og energiminister Tord Lien gransker en del av et av sugeankrene som er i produksjon ved Momek Fabrication AS. Her sammen med Hans Marius Mastermo, Allan Johansen og Terje Lillebjerka.

Olje- og energiminister Tord Lien gransker en del av et av sugeankrene som er i produksjon ved Momek Fabrication AS. Her sammen med Hans Marius Mastermo, Allan Johansen og Terje Lillebjerka.

 

Ved Wasco Coatings Norway AS fikk gjestene informasjon om produksjonsgangen i det moderne produksjonsanlegget, som starter opp like over påske.

Ved Wasco Coatings Norway AS fikk gjestene informasjon om produksjonsgangen i det moderne produksjonsanlegget, som starter opp like over påske.

Olje- og energiminister Tord Lien sammen med øvrige besøkende, politisk ledelse i Rana, samt verter fra blant annet Momek Group AS og Wasco Coatings Norway AS.

Olje- og energiminister Tord Lien sammen med øvrige besøkende, politisk ledelse i Rana, samt verter fra blant annet Momek Group AS og Wasco Coatings Norway AS.

 

 

 

Del Del Del