Fra venstre: Jim Rune Fjelldal, Jan Erling Evensen, Odd Husnes, og Øyvind Nyhus.

Besøk til Herøya

24 mai, 2015 13:14 Del Del Del

– Intensjonen med besøket var å se og lære hvordan Herøya Nett er organisert, hvilke arbeidsoppgaver de ivaretar, og spesielt hvordan de praktiserer driftsleder- og DLE-funksjonen.

Dette sier Odd Husnes, avdelingsleder MIP Kraftnett i Mo Industripark AS.

– Vi ble godt mottatt av leder for Herøya Nett, Øyvind Nyhus, som sammen med sine ansatte ga oss god innsikt i hvordan de driver selskapet, sier Husnes.

Han sier at deres erfaringer ved Herøya gir god ballast for videre utvikling av avdeling Kraftnett i Mo Industripark AS. De tre som deltok ved besøket var montør Jan Erling Evensen, avdelingsingeniør Jim Rune Fjelldal og avdelingsleder Odd Husnes.

 

Les artikkelen i pdf-format:

GSnr3_2015side19

Del Del Del