Kunnskapsdepartementet var nylig i Mo i Rana og i Mo Industripark på besøk. De opplevde da at det var et positivt engasjement i næringslivet i Rana for ingeniørstudiet.

Endelig oppstart av Ingeniørstudiet

17 April, 2014 22:00 Del Del Del

Nå kan man endelig studere til ingeniør ved Campus Helgeland.

Fra høsten er mange års forarbeid endelig over, og for første gang på Helgeland kan man nå ta en fullverdig ingeniørutdanning fullt og helt lokalt, når det treårige ingeniørstudiet startet i august ved Campus Helgeland.

Dette er en treårig utdanning som ingeniør innenfor fagretningene maskin eller bygg. I tillegg er det førsteåret for prosessteknologi og datateknikk. Da må man fullføre andre- og tredjeåret i Narvik.

– Vi har en stor fordel gjennom at studentene som tar ingeniørstudiet ved Campus Helgeland får praksis innenfor bedrifter lokalt på Helgeland, så langt det er mulig innenfor fagplanen. Vi tror tilbudet vil være interessant også for voksne som ønsker å ta en høyere utdanning lokalt, i tillegg til unge som kommer fra Helgeland, sier Bjørn Audun Risøy ved Kunnskapsparken Helgeland AS.

Han forteller at næringslivet på Helgeland har vært svært positive til denne satsingen, og de har også forpliktet seg til å bidra, blant annet gjennom relevante problemstillinger for oppgaver til studentene.

– Intensjonen er at dette skal bli det beste ingeniørstudiet i landet for samarbeid mellom næringsliv, utdanningsinstitusjonen og studenter.

Det er store valgmulighetene innenfor studiet, gjennom at det er to fagretninger som man kan ta fullt ut på Mo, og to studieretninger som er ett år her og de to siste i Narvik.

Jeg nevner også at Høgskolen i Narvik er de beste i landet på streaming av forelesninger, med lydoverføring. Det gir studentene en ekstra fordel, sier Risøy.

Når treårig ingeniørstudie starter opp fra høsten betyr det en oppbemanning av infrastrukturen for ingeniørstudiet framover ved Campus Helgeland. Dette er nedfelt i en langtidsplan for oppbygging av studietilbudet fra Høgskolen i Narvik.

– I Kunnskapsparken Helgeland har vi jobbet for å få til ingeniørstudiet i Mo i Rana siden 2005. Vi har hatt et begrenset tilbud tidligere, fra 2006, med førsteårsstudie og forkurs i regi av Høgskolen i Nesna i samarbeid med Høgskolen i Sør-Trøndelag. Førsteåret gikk et par år, og ett år var det heller ikke forkurs. Senere kom Høgskolen i Narvik inn med tilbud på forkurs, og denne vinteren er det fjerde gang de har forkurset, forteller Bjørn Audun Risøy.

Forkurset fortsetter

Intensjonen er at forkurset for ingeniørstudiet skal fortsette, forutsatt finansiering og nok søkere. Risøy forteller at det har vært svært populært med forkurs, og at dette også er en viktig arena for rekruttering til fulltids ingeniørstudie.

– Tilbudet om forkurs koster to millioner kroner i året. Nordland fylkeskommune har bevilget midler til forkurs i Bodø i fem år. Nå er de i gang med det fjerde av disse årene, og det ligger an til at de ønsker å bidra videre.

Høgskolen i Narvik, derimot, må søke om finansiering fra næringslivet for å sikre dette tilbudet, og vi håper og tror at dette faller på plass, sier Bjørn Audun Risøy.

Kunnskapsdepartementet var nylig i Mo i Rana og i Mo Industripark på besøk. De opplevde da at det var et positivt engasjement i næringslivet i Rana for ingeniørstudiet.

– Dette har også vært en viktig og utløsende faktor for at studietilbudet kom hit, og det vil også være viktig framover, sier han.

Risøy vil trekke fram at det har vært flere viktige støttespillere for å få etablert treårig ingeniørstudie ved Campus Helgeland.

– To sentrale i arbeidet har vært Inge Myrvoll og Reidar Ryssdal. De hadde nær og god kontakt med tidligere kunnskapsminister Kristin Halvorsen, noe som bidro til at studiet til slutt kom inn i Kunnskapsdepartementets planer og budsjett.

Jeg vil nevne disse, da det siste steget ofte er vanskelig for å få slike tilbud realisert. Det har vært mange støttespillere gjennom lang tid, og da er det ekstra godt når gode støttespillere bidrar til å få til det endelige vedtaket om oppstart, avslutter Bjørn Audun Risøy.

Studiet har søknadsfrist 15. april, under samordnet opptak.

Om noen ønsker å vite mer, kan de gjerne ta kontakt med Bjørn Audun Risøy, Tone Jakobsen og Monica Hagen ved Kunnskapsparken Helgeland.

Les artikkelen i pdf-format:

GSnr2_side8_2014

Del Del Del