Bengt Olof Gunnarsson og Kjell Ove Gunnarsson fra Gunnars Tråd AB var på leverandørbesøk ved Celsa Armeringsstål i januar. De mener det er viktig å ha en leverandør fra Skandinavia.

Et nytt markedsområde

12 mars, 2014 12:29 Del Del Del

– Lavkarbon valsetråd er et produkt som etter hvert passet godt inn i Celsa Armeringsstål AS sin portefølje, og som forbrukes i vesentlig grad i det vi anser som vårt hjemmemarked, Norden.

Dette forteller salgssjef Halvard Meisfjord ved Celsa Armeringsstål AS.

– Tidligere har vi i all hovedsak produsert valsetråd for bruk i armeringsnett, sier han.

Lavkarbon valsetråd har et mye større anvendelsesområde. Det benyttes blant annet til lettgjerder i netting og butikkhyller,  spiker og mange forskjellige husholdningsprodukter. Ståldelen i malingsruller og  strengene i sykkelbærere er andre eksempel på produkter stort sett laget fra slik tråd, og som vi omgir oss med i hverdagen.

Dette er også en tråd som har andre metallurgiske egenskaper enn vanlig armeringsstål, da den skal kunne trekkes ned til mye tynnere dimensjoner. Den vanlige nett-tråden, som Celsa Armeringsstål ellers produserer, reduseres normalt med om lag 10-15 prosent ved trekking. Lavkarbon valsetråd skal kunne reduseres med inntil 70 prosent.

– Det gjør at den må ha andre metallurgiske egenskaper for å tåle reduksjonen, sier Meisfjord.

Han anslår at markedet i Norden ligger på om lag 100.000 tonn i året, og at satsing på dette segmentet derfor vil kunne komme til å utgjøre en vesentlig andel av produksjonen framover.

– Vi ønsker å vinne en betydelig markedsandel av dette markedet. Det er flere konkurrenter, og derfor også hard konkurranse i markedet. Men vi har ”ståltro” på at det vi driver med skal gi gode resultater, og vi har så langt fått meget god tilbakemelding på produkt og vår inntreden på markedet.

Ved produksjon av lavkarbon valsetråd er det nok stålverket som får den største metallurgiske utfordringen. De skal lage emnene som valseverket skal produsere tråden av, sier Halvard Meisfjord.

 

Nødvendig innendørslagring

Tidligere har de ikke tilbudt et slikt produkt, i den skala de forsøker nå. Meisfjord viser også til at de i utviklingen av dette nye produktet kan trekke på annen kunnskap enn de hadde tidligere, siden bedriften nå er en del av Celsa-gruppen.

En fordel for bedriften ved dette nye produktet er at det kan gi mer volum i Norden og dermed stabilitet i produksjonen, først og fremst i valseverket. Det sikrer igjen sysselsettingen og bidrar til å sikre mer stabil drift.

– FN Steel (tidligere Fundia Wire) gikk konkurs i 2012. Dette var for noen år siden et søsterverk, kjent for oss i Rana som Dalsbruk. De hadde 30-40 prosent markedsandel i Norden på wire totalt. Ved at de forsvant fra det nordiske markedet økte behovet for andre leverandører, samt at det nok oppsto et ønske om å få en ny nordisk produsent på banen. Dette ”vakuumet” bød på en mulighet vi bare måtte utnytte, sier salgssjef Halvard Meisfjord ved Celsa Armeringsstål AS.

– For å kunne levere på dette markedet er også innendørslagring av de ferdige produktene helt nødvendig. Vår satsning på ett stort felles innendørslager i de gamle produksjonshallene til Ruukki Profiler fikk dermed et solid ben til å stå på, og timingen og formålet med det prosjektet ble dermed i overkant perfekt,  avslutter Halvard Meisfjord.

 

Se artikler om saken i pdf-versjon fra Gule Sider:

 

GSnr1_2014_7

 

Del Del Del