Kunnskapsminister Kristin Halvorsen foresto den offisielle åpningen av Campus Helgeland den 20. august. Her står hun sammen med rektor Paal A. Pedersen ved Universitetet i Nordland.

Etablerer unikt samarbeid

5 oktober, 2013 18:58 Del Del Del

– Å samlokalisere oss i Campus Helgeland gir en unik mulighet til å utvikle et tettere samarbeid mellom tre forskjellige miljø; Forskning og utvikling, næringsliv, og ut-danning på høyere nivå.   

Dette forteller administrerende dir-ektør Henrik Johansen i Rana Utviklingsselskap AS og daglig leder Bjørn Audun Risøy ved Kunnskapsparken Helgeland AS.

Ved Campus Helgeland er det nå etablert et fellesskap for utvikling og vekstmiljø, der alle har lokaler i 4. Etasje i C-blokka ved Campus Helgeland. Rana Utviklingsselskap AS og Kunnskapsparken Helgeland AS er de dominerende institusjonene i dette miljøet, og Kunnskapspaken er en av de sentrale aktørene som har arbeidet for dette i flere år.

Miljøet teller et titalls selskap og institusjoner. Flere av disse flyttet i august ut av industriparken og ned til Campus Helgeland. Dette var i tillegg til Rana Utviklingsselskap AS og Kunnskapsparken Helgeland AS følgende: Rana Næringsforening og Rana Handelskammer, Indre Helgeland regionråd, Omstillingskompetanse AS, Minerals Norway AS, Aktiv Næringsservice AS, og Polarsirkelen Lufthavnutvikling AS.

I tillegg til disse har også flere frittstående konsulenter, som Hellevik Consulting, Lillevold & Partners, samt RKK Rana, Universitetet i Tromsø, Frikult AS og Adecco, sine lokaler i dette miljøet.

– Visjonen er at vi gjennom dette samarbeidet blir et nasjonalt forbilde, med tett og nyttig samarbeid mellom FoU, næringsliv og høyere utdanning, sier Johansen. Han legger til at dette framover skal skje i samhandling med næringslivet, og det skal være relevant og nyttig for alle parter, spesielt for næringslivet på Helgeland.

– Rana Utviklingsselskap vil gjøre sitt for å etablere formaliserte fora, arenaer og avtaler for dette samarbeidet. Vi har forventninger til at vi skal styrke samhandlingen med industrien i Rana, både innenfor og utenfor Mo Industripark, med øvrig næringsliv på Helgeland, og med nasjonale aktører, avslutter Henrik Johansen.

– Bransjegrupper innenfor næringsliv og offentlig virksomhet er eksempler på arenaer der kompetanseutfordringer drøftes og meldes inn, og så tilrettelegger vi tilbud som de etterspør, sier Bjørn Audun Risøy.

De viser blant annet til regjeringens vedtak nylig om etablering av ingeniørstudiet ved Campus Helgeland fra neste høst, der lokale og nasjonale politikere fortjener en stor takk for sin medvirkning. Et annet positivt eksempel er åpningen av Senter for industriell forretningsutvikling, som var den 17. september.

FAKTA:

Campus Helgeland har som visjon å utgjøre et robust og attraktivt student- og fagmiljø som vil samhandle tett med et sterkt og utviklingsorientert miljø med kunnskapspark, kunnskapsbedrifter, FoU-institutter og utviklingsaktører. Ambisjonen er at Campus Helgeland skal være et nasjonalt forbilde for samhandling mellom akademia og arbeidsliv.

GSnr5_2013s6

Del Del Del