- MBA i teknologiledelse var et svært populært studietilbud, med søkere fra hele landet, da det startet opp i fjor. Nå starter det opp et nytt kull fra høsten, forteller Bjørn Audun Risøy og Monica Hagen fra Kunnskapsparken Helgeland AS.

Ettertraktet MBA i teknologiledelse

12 april, 2014 22:15 Del Del Del

– Dette er en unik mulighet for å studere i nybygde Campus Helgeland. Ta steget, og øk din og bedriftens kompetanse!

Denne oppfordringen kommer fra Bjørn Audun Risøy og Monica Hagen ved Kunnskapsparken Helgeland AS.

Høsten 2013 startet det første kullet på MBA i Teknologiledelse var Campus Helgeland. Studiet har vært en stor suksess, og både studenter og fore-lesere er fornøyde. Fra høsten 2014 tilbyr derfor Universitetet i Nordland (UiN) igjen muligheten til å starte på en MBA i teknologiledelse.

Studiet starter opp ved Campus Helgeland i Mo i Rana i august, i tillegg til den generelle MBA for alle yrkesgrupper. På grunn av lokalt opptak er søknadsfristen 15. mai, og ikke 15. april, som for andre studier som er på samordnet opptak.

Dette er et tilbudet som er utviklet av Handelshøgskolen ved UiN og er det eneste av sitt slag i Nord- Norge. Det er en klar fordel for voksne studenter at dette er et studie som passer for de som er i full jobb. Studiet går over tre år og gir 90 studiepoeng, og gjennomføringen skjer gjennom samlinger og med nettstøtte. Siste studieår skrives masteroppgaven. Denne kan naturlig knyttes til bedriften man jobber i.  Det er et praktisk MBA-studie som gir studentene god teknologiforståelse og innsikt i innovasjonsprosesser, samt at det utvikler de analytiske ferdighetene.

– Foreleserne er i toppklasse og kommer fra NTNU, Handelshøgskolen ved UiN, og fra Høgskolen i Narvik. Gjennom studiet får man mulighet til å oppgradere seg på nye ting som skjer i faget, og man møter folk som er interessert i å lære nye ting. Det gir deltakerne et unikt nettverk for senere, sier Monica Hagen.

For å være kvalifisert til opptak må man ha en   bachelorgrad eller tilsvarende innenfor bedriftsøkonomi, teknologi- eller realfag. I tillegg må man ha minimum to års relevant arbeidserfaring.

– Ved kullet som startet opp sist høst var det flere av studentene som allerede hadde en mastergrad. Nå får de bredere kompetanse, samtidig som studiet fornyer kompetansen de har fra tidligere, sier Risøy.

Han sier at på førsteåret som startet i august 2013 var det 50 som begynte.

– Det er utelukkende positiv respons fra studentene. Og dette er også et unikt tilbud på landsbasis. Derfor er det også studenter fra hele landet i det første kullet, sier han.

Prisen er også svært overkommelig, med kun en semesteravgift på 695 kroner. Tilsvarende utdanning koster for eksempel 150.000 kroner ved NTNU.

Og om det skulle være noen tvil:

Søknadsfrist er 15. mai!

Les artikkelen i pdf-format:

GSnr2_side7_2014

Del Del Del