Det å delta på fellesopplegget for Helgeland ga oss en møteplass og en arena for markedsføring av Wasco vi ellers ikke ville fått, sier Vivian Lorentzen i Wasco Coatings Norway AS. Her er hun i samtale med besøkende til standen til Olje- og gassnettverk Helgeland.

Felles markering med viktig møteplass

29 oktober, 2014 8:55 Del Del Del

– Vårt primære mål var å oppsøke oljeselskaper med interesser i kommende felt på norsk sokkel for å presentere Wasco og rørbelegningsfabrikken i Mo i Rana. Til tross for hektisk aktivi-tet på standen til aktørene fikk vi anledning til å vise fram vår nye film fra Wascos oppstart til flere imponerte aktører.

Dette sier Vivian Lorentzen i Wasco Coatings Norway AS.

De deltok som utstillere sammen med en hel delegasjon av Helgelandsbedrifter.

– Vi er stort sett tilfreds med regien på opplegget, og vil gi en honnør til både Kunnskapsparken Helgeland AS, Mo Industripark AS og Olje- og gassnettverk Helgeland for det store arbeidet som ble nedlagt både i forkant og under messedagene, med alt fra messemateriell til middagssammenkomster, sier hun, og legger til at deres alternativ i år ellers hadde vært å besøke messen som vanlige gjester.

– Det å delta på fellesopplegget for Helgeland ga oss en møteplass og en arena for markedsføring av Wasco vi ellers ikke ville fått, sier Vivian Lorentzen.

Mens Wasco var tilstede fikk Helgelandsstanden besøk av blant annet flere delegasjoner fra Statoil og Olje- og energidepartementet. Både Wasco og andre nordnorske bedrifter fikk da gode samtaler med disse. I tillegg var ”Speakers corner” en stor suksess med gode talere fra flere oljeselskap.

– Verdien av at Helgelandsstanden var en del av den godt besøkte Nord-Norge-paviljongen ”Xplore North” må trekkes frem. Her gjorde leverandørnettverket Petro Arctic ved Kjell Giæver en fremragende jobb med å tiltrekke viktige og relevante gjester til paviljongen og presentere disse for utstillerne, sier hun.

Wasco Coatings Norway AS var i sum svært fornøyd med responsen de fikk på ONS, ikke minst for deres nyetablerte fabrikk i Mo i Rana.

Vivian Lorentzen var likevel skuffet over politiske signaler som ble presentert ved ONS.

Hovedbudskapet fra ONS er nok litt skuffende for oss, ut fra forventningene for to år siden i forhold til tempo på igangsettelser på norsk sokkel. Vi stiller oss i så måte bak mange kommunepolitikernes ønsker om en raskere takt i både leting og utbygging på sokkelen, avslutter Vivian Lorentzen i Wasco Coatings Norway AS.

 

Se artiklene fra ONS-deltakelsen i pdf-format fra Gule Sider:

GSnr4_2014_side2

GSnr4_2014_side3

GSnr4_2014_side4

 

Del Del Del