Mo Industripark AS har som mål å bli best i energisparing- og gjenvinning sier Dag Storholm i MIP Eiendom.

Følger strømmen

18 oktober, 2016 12:10 Del Del Del

Mo Industripark AS, Glencore Manganese Norway AS og Celsa Armeringsstål AS har ett til felles. De har innført energiledelse.

 

Mo Industripark AS (MIP AS) er den største utleier av lokaler til verksteder og kontorer i Rana. De forvalter en eiendomsmasse på hele 110.000 kvadratmeter. Det blir mye oppvarming, mange lyspærer og vifteanlegg på disse lokalene, som alle benytter strøm som energikilde i større eller mindre omfang.

Totalt brukes det omlag 1800 GWh strøm i året i Mo Industripark, noe som utgjør nærmere 1,5 prosent av all strøm som distribueres i Norge.

For å spare energi må alle følge strømmen.

Energiledelse, eller ISO 50001 som det også kalles, er en internasjonal standard som skal hjelpe bedrifter til å bli mer energieffektive i sin daglige drift. Energiledelse skal være til hjelp blant annet når en bedrift skal identifisere og håndtere risiko i forbindelse med energibruk. I Mo Industripark (MIP) jobber flere bedrifter med å finne forbedringsmuligheter innenfor alt fra belysning av lokaler til selve produksjonsprosessen.

 

Nye krav til utslipp

Bakgrunnen for energisparingen i Mo Industripark er utslippstillatelsen som Miljøverndirektoratet har pålagt alle industribedrifter. Som en del av energiledelsen er MIP AS forpliktet til å etablere et energiledelsessystem i samsvar med kravene som nå stilles av Miljøverndirektoratet.

I følge Dag Storholm, prosjektleder ved MIP Eiendom i MIP AS, har bedriften satt seg som mål at Mo Industripark skal være best i landet innenfor energisparing og energigjenvinning, og også verdensledende på feltet.

– Med et verktøy som energiledelse skal vi innføre et energioppfølgingssystem for at vi til enhver tid har kontroll over energibruken i byggene våre. Dette gjelder både i form av fjernvarme og strøm, sier Storholm. En av fordelene med dette er at alle leietakerne til MIP AS kan gå inn selv og følge med på sitt eget energiforbruk og gjøre tiltak ut fra det. Prosjektet ble ferdigstilt i månedsskiftet september-oktober 2014, og bedriftene er nå et år inn i innføringen av energiledelse.

 

 “Fersk i gamet”

I september 2016 starter Glencore Manganese Norway AS med et av sine største energibesparende tiltak.

– Vår største satsning er ombygging av Ovn 1. Den skal produsere mer, og bruke mindre energi i prosessen. Slik sparer vi både penger og miljø, sier Bjørn Heiland, prosessingeniør ved Glencore Manganese Norway AS.

Han mener energiledelse i stor grad dreier seg om å ha et bevisst forhold til eget energibruk.

– Det handler om å kartlegge hva man bruker mest energi på, og hvor det vil være mest å spare, sier han. Glencore begynte med energiledelse i 2014.

– Vi er ferske i gamet og har bare holdt på i vel et år, sier Heiland. Han legger til at de har gjort en grundig kartlegging av potensialet for mer energisparing i fremtiden. For bedriftene er det pålagt, men også lønnsomt, å tenke energieffektivt.

– Det er lønnsomt å spare energi, og det er lønnsomt å tenke «utenfor boksen». Ballen ruller allerede på de tiltakene som er enkle å sette i gang. For eksempel vil det å skifte ut belysningen i våre lokaler spare mye strøm, forklarer Heiland. Han mener det har vært viktig å sette prosessen i gang tidlig.

– De små tiltakene har også en klar symbolverdi. Da viser vi omverdenen og egne ansatte at vi tar dette på alvor, sier Bjørn Heiland ved Glencore Manganese Norway AS.

 

Best i klassen

– Vi ønsker å effektivisere de energikildene vi har, forklarer Petter Skatland, personal- og HMS-sjef i Celsa Armeringsstål AS. Celsa har også drevet med energiledelse siden 2014, og energieffektivitet har vært et viktig tema også lenge før det.

– Vi bruker mye energi, og derfor har vi jevnt over hatt høyt fokus på energieffektivitet i flere år, forteller miljøingeniør i Celsa, Per Johan Högberg. De to trekker linjer helt tilbake til 1992, da bedriften leverte sin første miljørapport. Fire år senere var de det første stålverket i Europa som ble sertifisert i henhold til ISO 14001, som er et sertifikat som viser at bedriftens miljøstyringssystem er blitt målt opp mot en standard for god miljøledelse. I struktur og innhold er ikke ISO 50001 så ulik ISO 14001, og det har derfor ikke vært noe større problem for Celsa å implementere etterlevelsen av den internasjonale standarden ISO 50001.

– Vi er stadig på jakt etter prosjekter som reduserer energiforbruket vårt. Det ses også på i sammenheng med at vi arbeider i et konkurranseutsatt marked. Vi må spille på det vi er best på, og energi er viktig for oss, sier Skatland.

– Du finner ingen prosjekter hos oss som gjennomføres uten fokus på energieffektivisering, sier Petter Skatland. Det nye «Hot Charging»-prosjektet, som går ut på å beholde temperaturen i stålemnene fra strengstøypeanlegget og over i Velseverket, for dermed å spare energi videre i produksjonslinjen, er et godt eksempel på energisparing.

– En av de største fordelene våre er at vi ligger nettopp i Rana og i Nord-Norge. Vi er plassert i et område med mye vannkraft, noe som gjør energisparing lettere. Det er i tillegg et godt samarbeid på tvers av bedriftene i industriparken, avslutter Petter Skatland, personal- og HMS-sjef i Celsa Armeringsstål AS.

Del Del Del