Tag Archive: Energiledelse

  • 18 oktober, 2016

    Mo Industripark AS, Glencore Manganese Norway AS og Celsa Armeringsstål AS har ett til felles. De har innført energiledelse.   Mo Industripark AS (MIP AS) er den største utleier av lokaler til verksteder og kontorer i Rana. De forvalter en eiendomsmasse på hele 110.000 kvadratmeter. Det blir mye oppvarming, mange lyspærer og vifteanlegg på disse […]
  • 15 oktober, 2015

    – Mo Industripark (MIP) skal være blant verdens ledende industriparker målt i utslipp til ytre miljø, energieffektivitet og gjenvinning, og dette skal synliggjøres gjennom fokus på etablerte forsknings- og forbedringsprosjekt.
  • 20 mars, 2015

    – Vi har som målsetting å bli best i energisparing- og gjenvinning, sier prosjektleder ved MIP Eiendom, Dag Storholm.