Dag Storholm er prosjektleder for initiativet for energisparing ved Mo Industripark AS.

Mo Industripark AS innfører energiledelse

20 mars, 2015 14:31 Del Del Del

– Vi har som målsetting å bli best i energisparing- og gjenvinning, sier prosjektleder ved MIP Eiendom, Dag Storholm.

Bakgrunnen for energisparingen i Mo Industripark AS er utslippstillatelsen som Miljøverndirektoratet har pålagt alle industribedrifter.

– Vi er pålagt å innføre energiledelse og har fått støtte fra Enova til dette. Vi har også etablert en energiledergruppe, forteller Dag Storholm.

 

Leietakere kan følge med eget energiforbruk

Som en del av energiledelsen er MIP AS forpliktet til å etablere et energiledelsessystem i samsvar med kravene i NSEN ISO 50001.

– I forbindelse med energiledelsen skal vi innføre et energioppfølgingssystem for til enhver tid å ha kontroll over energibruken i byggene vi har. Dette gjelder både i form av fjernvarme og strøm. Dette systemet vil gi oss alle data og vi kan enklere se om det oppstår avvik fra normalen, sier han og fortsetter:

– En av fordelene med dette er at alle leietakerne til MIP AS kan gå inn å følge med på sitt eget energiforbruk og gjøre tiltak ut fra det. Da har de kontroll på sitt eget energiforbruk på en helt annen måte enn bare å motta en faktura med et beløp.

Prosjektet som MIP Eiendom innfører, skal være ferdig i løpet av mai. Det er ifølge Storholm ikke avgjort ennå hvem som skal ha den videre oppfølg-ingen.

 

Enova støtter prosjekt

Enova SF er eid av Olje- og energidepartementet og skal drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon, samt bidra til utvikling av energi- og klimateknologi. Dette gjøres hovedsakelig gjennom økonomisk støtte og rådgivning.

– Vi søker og får en del støtte til renovering av bygg og ventilasjonsanlegg og lignende. Vi hadde Enova på besøk her i november i fjor og de oppfordret oss til å søke dem om støtte. Vi hadde da en gjennomgang av søkeprosessen og så på mulighetene for rehabilitering av eksisterende bygg.

 

Se artikkelen i pdf-format fra Gule Sider:

GSnr2_2015s14

Del Del Del