Det gjøres det tiltak på vann- og avløpsnettet for å sikre tilstrekkelig kapasitet og driftssikkerhet.

Forsterking av vann- og avløpsnettet

9 juli, 2013 16:12 Del Del Del

I forbindelse med at AGA etablerer ny oksygenfabrikk på sørsida av tidligere grovvalseverket gjøres det tiltak på vann- og avløpsnettet for å sikre tilstrekkelig kapasitet og driftssikkerhet.

For vann planlegges ny hovedforsyning etablert fra ledningen som tidligere forsynte Rana kommune med drikkevann, samt en oppgradering av eksisterende rørnett for reserveforsyning. Avløpet skal ledes i ny ledning til hovedavløpet utenfor hovedlageret. Dette gir også en mulighet for gjenbruk av kjølevannet.

Se PDF-fil av artikkelen fra Gule Sider, nr. 4, 2013. Klikk her: GSnr4_2013s7

Del Del Del