Den nye ledergruppa i Glencore Manganese Norway AS: (fra venstre) økonomi- og administrasjonssjef Morten Grimsø, HR-sjef Hilde Høgseth, adm. dir. Bjørn Ugedal, KHMS-sjef Geir Ove Storheil, teknisk sjef Roar Bustnes, og produksjonssjef Hendrik Lambert Strümpfer.

Glencore fornyer ledergruppa

19 mars, 2014 12:22 Del Del Del

– Vi har nå fått et meget godt lederteam, med svært kompetente folk som har høyt nivå på sine respektive fagfelt.

Jeg håper alle vil finne seg godt til rette i bedriften, og at vi kan få glede av dem i lang tid framover.

 

Dette sier adm. dir. Bjørn Ugedal i Glencore Manganese Norway AS. Tre av seks i ledergruppa ved Glencore er ny i jobben i løpet av de siste fire månedene.

– Dette skyldes naturlig avgang i tillegg til at vi har styrket staben, sier han.

Da Kjell Pedersen pensjonerte seg tok Morten Grimsø (34) over jobben som økonomi- og administrasjonssjef. Grimsø kommer fra Momek Fabrication AS. Som ny KHMS-sjef er Geir Ove Storheil (41) ansatt. Han kom fra Celsa Armeringsstål AS.

– Styrkingen av KHMS-arbeidet skjer da vi ønsker å ha mer ressurser til å drive forbedringsarbeid, samt ha mer strategisk arbeid på dette feltet, forteller Ugedal.

I tillegg til ny økonomi- og administrasjonssjef har staben fått fornying med ny regnskapsleder i Arnt Ove Svartis (39). Svartis kommer til Glencore fra PWC.

Ny på laget er også Hendrik Lambert Strümpfer (49), som har flyttet til Rana og Glencore fra Lion Plant i Sør-Afrika. Han er ny produksjonssjef.

– Det er spennende og svært positivt at vi har fått Hendrik Lambert Strümpfer hit som ny produksjonssjef. Han kommer fra samme type industri som oss, og han er også lett å jobbe sammen med, i og med at han snakker samme fagspråk som oss. Han har en solid faglig bakgrunn fra ferrolegeringsindustrien.

I tillegg er det artig at vi har klart å rekruttere ham hit gjennom kontaktnettet i Glencore-systemet. Han kom inn i dette systemet etter at Glencore kjøpte opp Extrata for kort tid siden, sier Bjørn Ugedal.

 

 

Fakta:

GlencoreXtratas globale operasjoner er et av verdens største globale diversifiserte naturressursselskaper, og de er en stor produsent og markedsfører av mer enn 90 forskjellige produkter eller varer. Dette gjelder blant annet kopper, nikkel, ferrolegeringer, aluminium, sink, kull, olje og jordbruksprodukter.

Konsernets tilstedeværelse på alle trinn i varekjeden gir dem en svært sterk markedsinnsikt og også stor tilgang til nye muligheter.

De har en sterk tilstedeværelse i både etablerte og nye områder for naturressurser. Konsernets industrielle virksomhet og markedsføringsaktiviteter støttes av et globalt nettverk av mer enn 90 kontorer i over 50 land, med virksomhet i om lag 150 forskjellige gruve- og produksjonslokaliteter, offshore oljeinstallasjoner, og anlegg for jordbruk.

Konsernet har sysselsatt om lag 190.000 mennesker, inkludert underleverandører.

 

For mer informasjon, se: http://www.glencorexstrata.com/

 

Se artikkelen i pdf-versjon fra Gule Sider:

GSnr1_2014_10

 

Del Del Del