Målestasjonen for svevestøv i Mo i Rana.

Godt innenfor kravene i 2015

14 desember, 2015 9:16 Del Del Del

Ei uke ut i desember var det registrert 17 døgnmiddeloverskridelser (gjennomsnittsverdi over 50 µg/m³ i løpet av et døgn), ved målestasjonen for svevestøv på Moheia.

Dette betyr at man er i god rute til å holde seg innenfor grensen for antall døgnoverskridelser, både i forhold til dagens krav (35) og neste års krav (30).

– Når vi ser på årsmiddel ligger vi under grensene også der, sier miljøvernrådgiver i Rana kommune, Allan Berg.

I Rana er det PM10, det groveste svevestøvet som måles offisielt. Man har imidlertid målinger også av PM2,5, men disse inngår ikke i det offisielle måleprogrammet.

I 2014 ble det registert 27 døgnmiddeløoverskridelser i Rana. Det høyeste antallet døgnoverskridelser som er målt var i 2006, da det ble registrert 87 overskridelser ved målestasjonen på Moheia. Siden da er 35-grensa overskredet bare to ganger; i 2007 (38) og 2012 (36). Målingene av svevestøv startet i 2004.

Årsmiddelgrensen på 40 µg/m³ (gjennomsnittet for svevestøvnivå i lufta i et kalenderår) er ikke overskredet noe år, etter at målingene av årsmiddel startet i 2006. Helsemyndighetenes anbefaling er at den grensen settes til 20 µg/m³. Med unntak av i 2006, da årsmiddelen i Rana lå noe over 35 µg/m³, er det målt årsmidler fra like over 20 til like under 30 µg/m³.

 

Les også artiklene som er relatert til denne:

Først i Norge med nytt verktøy mot svevestøv

https://www.mip.no/2015/forst-i-norge-med-nytt-verktoy-mot-svevestov/

Bekjemper støv med plenfrø og asfalt

https://www.mip.no/2015/bekjemper-stov-med-plenfro-og-asfalt/

Strammer inn grensene

https://www.mip.no/2015/strammer-inn-grensene/

Kommunen vurderer bilen

https://www.mip.no/2015/kommunen-vurderer-feiebilen/

 

Last ned hovedartikkel og biartikler i pdf-format:

GSnr7_2015s16

GSnr7_2015s17

GSnr7_2015s19

 

 

Del Del Del