Den nye slipemaskinen kan utføre maskinering på emner på hele 16 meter, med diameter inntil 300 millimeter.

Helgeland Offshore i støtet

25 mars, 2013 12:00 Del Del Del

De har utført oppdrag for påleggssveis til drillutstyr for offshoreindustrien og for lederuller og annet utstyr til lokal prosessindustri. Nykommeren innenfor mekanisk industri i Mo Industripark, Helgeland Offshore AS, vinner stadig nye oppdrag for kunder over hele landet.

Bedriften nærmer seg ettårsjubileum og så langt har oppstarten gått rimelig godt etter planen, både i forhold til å nå fram til kunder og til å oppnå den kvaliteten de skal levere.

– Vi besøkte nylig en kunde i Stavanger, som vi leverte utstyr som ble brukt i forbindelse med borring. Dette er utstyr som blir mye brukt, og som skal tåle stor slitasje. Da vi besøkte dem fikk vi se et bor vi hadde levert, og som de hadde brukt til å borre med 400 meter dypt. Det så svært bra ut, så vi måtte spørre om det i det hele tatt hadde vært i bruk, forteller operatør Tor Johan Magnussen ved Helgelands Offshore AS.

Sammen med kollega Tor Vidar Skar gir de Gule Sider en omvisning i produksjonslokalet og forklarer finessene ved lasermaskinen de benytter for påleggssveis. I tillegg har de en slipemaskin, som er en nyvinning i vår region.

 

Forlenget liv for ruller

– Vi har utført påleggssveising for flere kunder, med svært gode resultat. Innenfor lokal industri er Celsa Armeringsstål AS så langt vår største kunde. De typiske oppdragene vi har hatt for Celsa er å legge påleggssveis til løkkeformerruller som de benytter i valseverket. Det har økt levetiden for rullene mange ganger, forteller Tor Johan Magnussen.

Han sier at den første ordren de leverte av denne typen var til bruk i sluttverket for armeringsstang. Løkkeformerrullene er plassert mellom valseparene, og de utsettes for stor mekanisk slitasje på grunn av at de skal lede varmt jern frem til neste valsepar.

– Senere har vi også levert påleggssveis for ruller både for valsing av stang og tråd. De første ble satt inn i oktober, og de er fortsatt i drift, legger Tor Vidar Skar til.

Leif Heggli i Celsa Armeringsstål AS er godt fornøyd med resultatet.

– Når vi bestemmer oss for å teste ut nytt utstyr vurderer vi levetid og pris på originalutstyr i forhold til nye produkter. Det er fint å kunne prøve nytt når det fungerer og er til vår fordel, særlig når det er vellykket, sier han.

 

- Vi følger godt opp planen for første driftsår, og ser gode resultater både på kvaliteten i arbeidet og i markedsføringen, sier Tor Vidar Skar og Tor Johan Magnussen Helgelands Offshore AS. Her måler Tor Johan resultatet av påleggssveisen.

– Vi følger godt opp planen for første driftsår, og ser gode resultater både på kvaliteten i arbeidet og i markedsføringen, sier Tor Vidar Skar og Tor Johan Magnussen Helgelands Offshore AS.
Her måler Tor Johan resultatet av påleggssveisen.

Økende ordremengde

Bedriften markedsfører seg både ovenfor offshorebransjen og prosessindustri og verkstedsindustri. Lokalt har de så langt i stor grad rettet seg mot prosessindustrien.

– Vi har løsninger til alle typer industri, forteller Tor Vidar Skar.

Fram til nå har de hatt flest leveranser til Celsa Armeringsstål AS. Her har de levert påleggessveising til saksekniver, akslinger og ruller. De har også levert oppdrag for Glencore Manganese Norway AS, og de arbeider nå med et oppdrag for Mo Industripark AS, med et kjølerør for MIP Energi.

Vi har mer i vente. Straks får vi tilbakemelding fra de siste salgsbesøkene våre mot offshoreindustrien, forteller Tor Johan Magnussen.

– Potensielle kunder som vi retter oss mot innenfor offshoremarkedet er først og fremst miljøene i Stavanger, Kristiansand og Bergen, sier Tor Vidar Skar.

Han sier at de gjør fremstøt i prioriterte markeder og jobber jevnt og trutt for å kapre nye kunder.

– Vi satser målrettet på å få flere ben å stå på, sier de to.

 

Ny type slipemaskin

Kapasiteten deres kan også utvides, da maskinene kan gå hele døgnet, om det er behov for det. Det vil kreve at de i så tilfelle går over på skiftgang i produksjonen, noe de har tatt høyde for i sine planer.

Skar og Magnussen forteller at det har vært utfordrende og givende å begynne i ny jobb, men ny teknologi og andre krav i jobbutførelse.

– Det er en klar fordel å ha bakgrunn i verkstedsindustrien. Samtidig er det spennende å komme inn i en ny virksomhet. Det gjør at vi ser på ting med nye og friske øyne, sier Tor Vidar Skar.

– Det er også godt å lære noe nytt, legger Tor Johan Magnussen til.

De forteller at de kan utføre flere forskjellige typer oppdrag. Lasermaskinen er for påleggssveising. I tillegg har de en slipemaskin, der de kan utføre en type maskinering som det i vår region ikke har vært tilbud på tidligere. Det er en slipemaskin der de utfører rundsliping.

Når de skal ha påleggssvei på nye emner, som ruller, kniver eller akslinger, så er det ikke behov for å slipe emnene først. Da tas dette rett inn i lasermaskinen for påleggssveis.

Ved emner som har vært i bruk vil det være behov for å slipe emnet først, og så legge påleggssveis etterpå. Dette varierer fra oppdrag til oppdrag.

– Vi kan ta lange emner i slipemaskinen. Hittil har vi slipt emner på inntil ti meters lengde. Innendørs kan vi ta emner på inntil 16 meter, avhengig av diameteren. Dette gjelder for diameter på opp til 300 millimeter. Ved diameter fra 300 til 1000 er maksimum lengde på tre meter, sier Tor Johan Magnussen.

 

Se PDF-fil av artikkelen fra Gule Sider, nr. 2, 2013. Klikk her: GS2_10_2013

Del Del Del