Adm. dir. i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen.

Industrimelding kommer

21 mai, 2015 16:15 Del Del Del

Adm. dir. i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen.

Næringskomiteen på Stortinget har nylig enstemmig anbefalt at det utarbeides en stortingsmelding om norsk industris rammevilkår. Det påpekes i innstillingen at det trengs tiltak for å sikre norske bedrifters konkurransekraft.

Stein Lier-Hansen, adm. dir. i Norsk Industri, sier det er gledelig at industrien har mange venner blant de folkevalgte. Han har merket seg at komiteen vil forbedre vilkårene for konkurranseutsatt næringsliv og at man blant annet sier rett ut at selskapsskatten trolig må ned.

Lier-Hansen er også glad for at næringskomiteen ber om at Regjeringen setter avkastningen til Klimateknologifondet til fire prosent, samt vil vurdere innretningen av fondet og eventuelt justere denne.

– Det er helt korrekt som komiteen sier, at industrien er en nødvendig bidragsyter når det gjelder å løse nye, store miljø- og klimautfordringer. Norge trenger en samlet og helhetlig politikk for klima, energi og næringsutvikling. Industrien har en selvsagt og sentral plass i disse prosessene og vi gleder oss til å komme med konstruktive innspill når det gjelder den kommende industrimeldingen, fastslår Stein Lier-Hansen.

Hentet fra: www.norskindustri.no

Del Del Del