Årets andre utgave av informasjonsavisen for Mo Industripark er klar.

IndustriparkNytt 2-2020

11 mai, 2020 19:44 Del Del Del

Informasjonsavisen for Mo Industripark kommer i ny drakt og med nytt navn fra i år! Tidligere het utgivelsen som kommer i seks utgaver hvert år, Gule Sider. Nå går den under navnet IndustriparkNytt. Dette er årets andre utgave.

Du finner fortsatt like mye spennende lesestoff i avisen fra aktiviteter og nyvinninger blant de mange bedriftene i industriparken. I tillegg har vi også i år en jubileums-spalte vi har kalt “tilbakeblikk”, i anledning at vi i 2020 markerer at det er 65 år siden oppstarten av A/S Norsk Jernverk, som la grunnlaget for det som etterhvert ble til Mo Industripark (s. 18-19).

I denne utgaven av IndustriparkNytt kan du lese om en storinvestering som er på trappene (s. 6). Koronasituasjonen preger også industrien, du finner flere saker om tiltak på side 3-5 samt side 8-9. I denne utgaven kan du også lese om flere unge som trives med jobb i industrien (s. 10-13).

Les hele IndustriparkNytt 2-2020 her

God lesing!

Del Del Del