Få med deg litt av det som skjer i industriparken!

IndustriparkNytt4-2020

23 oktober, 2020 16:23 Del Del Del

I denne utgaven av IndustriparkNytt kan du blant annet lese om en mulighetsstudie innen akvaponi (s. 8-9), om Celsas naturgassplaner for å redusere utslipp (s. 4-5) om en moden jubilant som snart byttes ut (s. 6-7). Du finner også en sak om miljøvennlig oppgradering av Storforsheilinja (s. 10-11) og om hvordan Luftambulansen bruker industriparken som øvingsarena for å styrke beredskapen i regionen (s. 12-13).  I tillegg er det en sak om en historisk fasaderehabilitering (14-15).  Ta også en kikk på  jubileums-spalten vi har kalt “tilbakeblikk”, i anledning at vi i 2020 markerer at det er 65 år siden oppstarten av A/S Norsk Jernverk, som la grunnlaget for det som etter hvert ble til Mo Industripark (s. 22-23).

Informasjonsavisen for Mo Industripark kommer i ny drakt og med nytt navn fra i år! Tidligere het utgivelsen som kommer i seks utgaver hvert år, Gule Sider. Nå går den under navnet IndustriparkNytt. Dette er årets fjerde utgave, og den er full av spennende lesestoff.

Les hele IndustriparkNytt 4-2020 her

God lesing!

 

Del Del Del