De ansatte i Kunnskapsparken Helgeland og Inkubator Helgeland ser frem til fusjonen. Fv. Torbjørn Aag, Hans-Petter Nyvik, Torbjørn Jørgensen, Svein Skogøy, Bjørn-Audun Risøy, Caroline Andreassen, Monica Paulsen, Andreas Inselseth, Tone Jakobsen. Foran fv.Fransisca Kappfjell Herbst, Lars Bruland Høyen, Marlene Jordbru og Vegard Nerdal. Foto: Bjørn Leirvik

Inkubator Helgeland og Kunnskapsparken fusjonerer

21 November, 2016 16:49 Del Del Del

 

Vi har allerede jobbet på flere sammenfallende områder på hver vår kant. En fusjon vil derfor gi bedre ressursutnyttelse, sier daglig leder Bjørn-Audun Risøy.

 

Ved å samle kompetanse og kapasitet i ett selskap er målet å få en forsterket og helhetlig satsing på kompetanse, innovasjon, nettverk og forretningsutvikling.

 

Større og mer slagkraftig
19. September ble det bestemt at de to selskapene skal fusjoneres ved årsskiftet.
– Det er en økende trend om konsolidering og fusjon av innovasjonsselskap i hele Norge. Konkurransen om utviklingsressurser nasjonalt er hard. Dette krever derfor et større og mer slagkraftig innovasjonsselskap for å få gjennomslag, sier Risøy.
Det har også vært et ønske fra bedriftene om å ha færre aktører å forholde seg til. Etter fusjonen vil de kunne få kompetanse, innovasjon og utvikling, nettverk og klynger samt forretningsutvikling på samme sted.
– Dette gjør at bedriftene rett og slett får mer igjen for pengene. For bedriftene i Mo industripark betyr dette at vi kan tilby en helhetlig koordinert industrisatsing.

 

Mer konkurransedyktig
Målet er også å bli mer konkurransedyktig i forhold til både nasjonale og internasjonale satsinger, som igjen vil komme næringslivet på Helgeland til gode.
– Formålet er å bidra til økt innovasjon, verdiskapning og vekst på Helgeland. Etter fusjonen vil vi få et kraftfullt innovasjonsselskap med over 20 mill. i omsetning og 14 ansatte – til utvikling av fremtidens Helgeland. Bedriften skal fortsatt ha kontorer i Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen, men de ansatte ved Inkubator Helgeland, Mo i Rana, skal få kontorplass på Kunnskapsparken Helgeland ved Campus. Navnet vil være Kunnskapsparken Helgeland AS, sier Bjørn Audun Risøy som fortsetter som daglig leder etter fusjonen.
I forbindelse med fusjonen har flere store og strategisk viktige industribedrifter kommet inn som nye eiere: Fesil Rana Metall, Celsa Armeringsstål, Helgeland Plast, Helgeland Kraft og Glencore Manganese Norway. Andre industrielle eiere er Mo Industripark, Alcoa Mosjøen, Momek Group, Miras Industries, Øijord&Aanes, Rana Gruber, Aker Solutions, Helgeland V&M, Helse&Sikkerhet og Evry.

I tillegg er SIVA, Nordland fylkeskommune, Helgeland Invest, Helgeland Sparebank, Rana kommune, Rana utviklingsselskap og Nord Universitet aksjonærer.

– Samlet sett har eierbedriftene drøyt 2500 ansatte og omsetter årlig for 12 milliarder kroner. Vi setter stor pris på tilliten vi har fått og skal gjøre vårt ytterste for å bistå i å utvikle bedriftene og regionen, sier Risøy.

 

Synergier ved fusjon mellom KPH og IH

  • Bedrifter og virkemiddelapparat får ett innovasjonsselskap å samarbeide med – «en dør inn»
  • Økt fysisk tilstedeværelse av kompetanse, FoU og forretningsutvikling over hele Helgeland
  • Utnytte industriell kompetanse også i andre næringer – inkubasjon og forretningsutvikling for mer enn industri
  • Styrket industrielt eierskap
  • Økt innovasjon, verdiskaping og vekst i etablerte bedrifter, og flere nyetableringer på Helgeland.
Del Del Del