Tror på industrieventyr på Langsetvågen. F.v. administrerende direktør Arve Ulriksen og markedssjef Jan Gabor i Mo Industripark AS.

Klart for industrieventyr i Langsetvågen

7 July, 2017 9:55 Del Del Del

Mo Industripark AS setter spaden i jorda på Langsetvågen med et enstemmig kommunestyre i ryggen.

 – Salget er gjennomført, og Mo Industripark AS etablerer seg nå for første gang utenfor Rana, sier administrerende direktør, Arve Ulriksen, som sammen med markedssjef Jan Gabor, er henrykt over at kommunestyret i Nesna gikk inn for å selge tomta.

– Vi er veldig glade for å ha et enstemmig kommunestyre i ryggen. Det betyr mye at det politiske miljøet ønsker denne etableringen velkommen. Det danner et godt grunnlag for videre samarbeid knyttet til investeringer, samt plan og reguleringsarbeid, sier Jan Gabor.

Investerer over 50 millioner

Mo Industripark AS setter i gang denne prosessen umiddelbart, og forventer å bruke rundt et år på opparbeidelse av arealet. Opparbeidelsen av industriområdet skal støtte Westcon Group og Westcon Helgeland sine planer om utvidelse av sin virksomhet knyttet til skipsreparasjoner og riggvedlikehold. De har allerede vedtatt investeringer for mange millioner og en ny tørrdokk står også på planen. I tillegg planlegges det en ny brakkerigg for 250 personer og opparbeidelse av areal inkludert en dypvannskai. Etableringen vil også utløse behov for investeringer i kraft- og vannforsyning. I sum vil disse investeringene overstige 50 millioner kroner.

– Det er vanskelig å si hvor mange faste arbeidsplasser dette vil generere, da det er oppdragsavhengig, men det vil føre til et betydelig løft for området, sier Gabor, som også er i dialog med flere som ønsker å være med på industrieventyret.

– Dette vil generere ringvirkninger for lokale bedrifter på Nesna, og vi har også pratet med flere aktører som er interessert i å etablere seg sammen med oss. Det kommer uten tvil til å bli en spennende tid framover, sier Arve Ulriksen.

Daglig leder i Westcon Helgeland AS, Arnt Skogsøy, er klar på at samarbeidet med Mo Industripark vil gjøre dem mer konkurransedyktige i markedet, ikke minst knyttet til oljeindustrien.

– Vi ønsker å ta del i mye av det som skal skje i forbindelsen med utbyggingen av Johan Castberg-prosjektet på det Statoil-opererte funnene Skrugard, Havis og Drivis i Barentshavet. Med areal til nye kaier og nytt lagerareal, blir vi en betydelig aktør i dette markedet, sier Skogsøy.

– Vi håper og ønsker at Statoil kjenner sin besøkelsestid i forhold til at Nord-Norge også må få ta del i verdiskapningen som skjer i forhold til olje og gass. Det er betydelige verdier som fraktes ut av landsdelen, og det er viktig å tilbakeføre i form av å for eksempel ta i bruk lokale bedrifter og deres kompetanse, sier Skogsøy.

– Med Mo Industripark AS som samarbeidspartner, vil vi også trekke flere leverandører inn på området vårt. Det vil også sørge for flere arbeidsplasser i kommunen. Investeringene de gjør her vil få betydning ikke bare for oss og dem, men for hele Nesna-samfunnet, sier Arnt Skogsøy.

Tror på en oppblomstring

Ordfører i Nesna, Hanne Davidsen har stor tro på prosjektet i Langsetvågen, og ser fram til et godt og fruktbart samarbeid med Mo industripark.

– Vi er glade for å ha kommet i mål med salget av Langsetvågen, og ser at Mo Industipark har store planer for utvikling som vil gi ringvirkninger av stor betydning for kommunen. Vi har flere private bedrifter som går godt, ikke minst Westcon som gjennom dette samarbeidet, posisjonerer seg for nye oppdrag, sier Davidsen, som er sikker på at dette vil tilrettelegge for nye innbyggere i Nesna.

– Det viktigste er at kommunene klarer å legge til rette for flere arbeidsplasser, og etterhvert mange innbyggere, som vil sørge for en oppblomstring på Nesna. Jeg er glad de satser her ute. Dette er første gang Mo Industripark beveger seg utenfor Ranas grenser, så dette er historisk, og vi er glade for å være med på den ferden. Vi har gode forutsetninger her ute, både naturmessig, arealmessig og ikke minst knyttet til allerede etablerte bedrifter i kommunen. Vi ser fram til det som skal skje videre, og samarbeidet med Mo Industripark som vi allerede vet er dyktige å legge til rette også for lokale bedrifter, sier Nesnas ordfører.

 

Fakta

Langsetvågen industriområde:

  • Totalareal i området er på 144 dekar. 30 dekar klart til benyttelse.
  • Det vil bli gjennomført utsprenging av rundt en million kubikk fast fjell, blant annet knyttet til etablering av dypvannskai.
  • Mo Industripark AS har kjøpt tomta for 3,27 millioner kroner.
  • Mo Industripark AS planlegger flere nye tørrdokker, dypvannskai og muligheter for riggvedlikehold.

 

Del Del Del