Tag Archive: Langsetvågen Industripark

 • 2 July, 2018

  I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-10 har Nesna formannskap i sak 50/18 vedtatt at forslag til detaljreguleringsplan for Langsetvågen Industripark sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i perioden 02.07-24.08.2018 Planforslaget legger til rette for utvidelse av Langsetvågen industriområde vestover mot Skogsøya og en mindre utvidelse med utfylling mot Langsetvågen/Engentjønna. Det reguleres […]
 • 11 April, 2018

  Vi varsler om at planområdet utvides
 • 7 July, 2017

  Mo Industripark AS setter spaden i jorda på Langsetvågen med et enstemmig kommunestyre i ryggen.  – Salget er gjennomført, og vi etablerer oss nå for første gang utenfor Rana, sier administrerende direktør Arve Ulriksen, som sammen med markedssjef Jan Gabor, er henrykt over at kommunestyret i Nesna gikk inn for å selge tomta.
 • 29 June, 2017

  LANGSETVÅGEN INDUSTRIPARK, NESNA – Høring og offentlig ettersyn av forslag til planprogram og varsel om igangsetting av arbeid med reguleringsplan med konsekvensutredning Vi informerer om at det i henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 12-9 er satt i gang arbeid med ny reguleringsplan med konsekvensutredning for Langsetvågen Industripark. Forslag til planprogram er lagt […]