Langsetvågen Industripark – Offentlig ettersyn av forslag til detaljreguleringsplan

2 juli, 2018 8:08 Del Del Del

I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-10 har Nesna formannskap i sak 50/18 vedtatt at forslag til detaljreguleringsplan for Langsetvågen Industripark sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i perioden 02.07-24.08.2018

Planforslaget legger til rette for utvidelse av Langsetvågen industriområde vestover mot Skogsøya og en mindre utvidelse med utfylling mot Langsetvågen/Engentjønna. Det reguleres også for havneområder i Litlsjona med kai, molo og akvakultur, samt areal for infrastruktur og massedeponi på land og i sjø.

Planforslaget og tilhørende dokumenter kan ses på Nesna rådhus eller lastes ned på hjemmesiden til Nesna kommune. Plandokumentene kan også fås på papirformat.

Offentlige instanser og berørte grunneier tilskrives direkte.

Alle plandokumenter og bakenforliggende dokumenter finner du her på hjemmesiden til Nesna kommune

Spørsmål angående planforslaget kan rettes til Nesna kommune tlf. 75067000 eller e-post .

Høringsuttalelser sendes Nesna kommune, Plan og utvikling, Movegen 24, 8700 Nesna eller innen 24.08.2018.

 

Se også følgende saker for mer bakgrunnsinformasjon: 

29.06.2017 Planprogram Langsetvågen Industripark

11.04.2018 Reguleringsplan for Langsetvågen Industripark: Varsel om utvidelse av planområdet

 

 

Del Del Del