Her har vi noen av de Fesil-ansatte som har stått på i store deler av desember og januar, med vedlikeholdsjobben på ovn 6: (f.v.): Espen Wenås, Christian Kristiansen, Stig Rabben, Roy Fordelsen (Imtas AS), Magne Helge Solbakken, Ole Tortenvik, Harald Snefjellå, Odd Øystein Bjørsvik, Steffen Førnes (Imtas AS), Trond Abelsen, Fredrik Johansen, Stig Robin Aspvik, Johnny Andersen, Martin Alternes, Sylvester Larsson og Daniel Sande.

Lagspill for ovn 6

25 February, 2016 13:06 Del Del Del

Ansatte fra 15 bedrifter var involvert og tusenvis arbeidstimer ble lagt ned, da ovn 6 hos Fesil Rana Metall AS ble tatt ut for vedlikehold.

Med omtrent to års mellomrom for hver ovn, tas de to ovnene hos Fesil ut for fullt vedlikehold. Denne gangen var det den største ovnen, ovn 6, som sto for tur. Vedlikeholdet ble gjennomført fra 1. desember og frem til 19. januar. Alle faggrupper hos Fesil var involvert, i tillegg til at personell fra 14 andre industribedrifter var leid inn.

– På det meste har vel rundt 75 personer jobbet samtidig på ovnen. Vi regner med at det gikk med mellom 5000 og 6000 arbeidstimer denne gangen, sier vedlikeholdssjef Eirik Michalsen.

– Uten at noen fikk så mye som et kutt i en finger, konstaterer verksdirektør Tommy Tunstad fornøyd.

– Vedlikehold av en ovn er en stor operasjon. Mange er involvert. Jobben krever kunnskap, stor innsats og høy grad av fleksibilitet fra alle som er involvert, sier Tunstad.

 

Alt byttes ut

En vedlikeholdsstans på en ovn hos Fesil varer fra ti dager til nærmere to måneder. Denne gangen var ovn 6 ute i syv uker.

– I løpet av en slik stans blir absolutt alle slitedeler skiftet ut. Dette for at alt skal fungere optimalt frem til neste vedlikehold, om omtrent to år, sier Michalsen.

Ovn 5 ble tatt ut for vedlikehold i mars i fjor. I løpet av første halvår neste år venter en ny runde for denne ovnen, mens ovn 6 skal i ilden igjen rundt årsskiftet 2017-2018.

 

Stas for trauste karer

I det tidsrommet ovn 6 var ute ble produksjonen hos Fesil redusert med om lag 60 prosent. Solid planlegging og et veldrillet mannskap er derfor helt nødvendig for raskest mulig å kunne gjenoppta full drift.

– Da er det vel et aldri så lite høydepunkt, når dere er i mål og kan starte opp en nypleiet ovn igjen?

– Joda, det er jo det, sier verksdirektør Tunstad og drar litt på det.

– Men det blir ikke snakk om noen champagneskål eller noe sånt. Vi er jo noen trauste karer, så vi nøyer oss med å synes at det stas.

 

Disse var i ilden

I tillegg til Fesil Rana Metalls ansatte, var personell fra disse virksomhetene med på vedlikeholdet av ovn 6: Momek Services AS, Miras AS, Imtas AS, Glør AS, T.T Kran og Industrielt Vedlikehold AS, Bjørklund Mek Verksted AS, Villy Høgås AS, Siemens AS, Avanti Engineering AS, Kone AS, Anleggs Service AS, Miljø-   teknikk Terrateam AS, Elektro Bodø AS og Løkaas AS.

 

Les artikkelen i pdf-format:

GuleSider_1_2016_s12

Del Del Del