Langt perspektiv og gode utsikter

16 mars, 2014 12:16 Del Del Del

– Statoil har leveranser på til sammen 4,5 milliarder kroner i Nord-Norge. Det har vært en vekst i sysselsettingen på 20 prosent, og dette styrker leverandørindustrien i nord. Vi har jobbet målrettet med utvikling og prekvalifisering av mulige leverandører i Nord-Norge.

 

Dette sa Hans Jakob Hegge, områdedirektør i Statoil, under sitt foredrag ved Aasta Hansteen-seminaret i Mo Industripark 13. februar. Og han understreket at Statoil Nords strategi står fast.

– Vi har kommet for å bli.

Han viste til at Aasta Hansteen-utbyggingen hittil har gitt 200 millioner kroner i ringvirkning i form av oppdrag for nordnorske leverandører.

– Vi er godt foran planen på 450 mill. kroner i ringvirkninger. Vi ser gjerne at vi også oppnår mer enn planlagt, og hittil har denne utbyggingen gitt 365 nye årsverk i 2013, sa Hegge.

Statoil har imidlertid stor bekymring knyttet til to områder i forhold til olje- og gassvirksomheten på norsk sokkel.

– Det ene er det høye kostnadsnivået. Det kan føre til utsettelse av flere prosjekt framover.

Det andre er at om ti år vil halvparten av olje- og gassproduksjonen på norsk sokkel være borte. Det er en sterk fallende produksjon allerede fra 2020, sa Hegge.

Hegge mente det hadde stor betydning å ha kontinuerlig aktivitet på letearbeidet.

– Når det er et tre fjerdedels flertall på Stortinget for en konsekvensutredning for Lofoten og Sør-Troms, så håper vi at det etter neste Stortingsvalg om snart fire år vil bli gitt klarsignal for å sette i gang en slik konsekvensutredning.

Ikke minst fordi om våre geologer skal utvikle seg må de ha områder å lete på, sa områdedirektør i Statoil Hans Jakob Hegge.

 

Kvalifisere næringen i nord

Thorolf Christensen, prosjektleder for Aasta Hansteen i Statoil viste til at ringvirkninger av virksomheten utenfor Helgelandskysten må sees i et større perspektiv enn kun utbyggingen.

– Vi har jobbet fra tidlig i prosjektet for at leverandører i Nord-Norge skal få så stor del av ringvirkningene som mulig. Første fase er utbyggingen, og andre er driftsfasen. Det er driftsfasen som gir størst ringvirkninger over tid, sa Christensen.

Han trakk fram Momek Group og Wasco Coatings Norway som gode eksempler på ringvirkninger så langt av Aasta Hansteen-utbyggingen, og sa at det ikke er noen hvilpute at de ligger foran planen på regionale ringvirkninger.

– Det er viktig av internasjonale aktører som Wasco og Aker etablerer seg i nord, for å skape flere ringvirkninger. Vi ser det også som viktig å koble global industri med leverandører i Nord-Norge, da vi vet det er mye kompetanse her.

Vi har lagt ned mye arbeid i leverandørseminarer, med krav om å kvalifisere nordnorsk industri slik at de kan delta i konkurransen om oppdrag. Vi legger et betydelig trykk på de store leverandørene på dette området, sa Thorolf Christensen.

Han sa at de også vil gjøre tilsvarende for bore- og brønn-fasen og for driftsfasen.

– Vi er svært opptatt av dette, og vi vil ha flere ringvirkninger og effekter.

Av kommende ringvirkninger pekte han blant annet på at Statoil skal legge fiberoptisk kabel i mai, og at dette er et oppdrag knyttet til basen i Sandnessjøen, sa han.

I 2015 starter bore- og brønnoperasjonene, og da vil det bli høy og god aktivitet på Helgeland og spesielt ved basen i Sandnessjøen.

Christensen sa også at utbyggingen av Aasta Hansteen-feltet gir betydelig økt interesse for mer leting i dette området.

– Her vil det installeres verdens største SPAR-plattform. Vi må blant annet bygge et eget skip for transport av plattformen fra Korea.

Plattformen skal dessuten stå på det som til nå er det dypeste nivået for en slik plattform, på 1300 meters dyp. Dette har ført til omfattende teknologiutvikling. Det er utført en god del teknologisk kvalifisering på grunn av dypet, også i forhold til plattformen og forankringen, sa Christensen.

Statoil er opptatt av å utnytte infrastrukturen som bygges på Aasta Hansteen-feltet mer, og derfor vil også andre funn i området kunne knyttes opp mot denne. Det er med på å øke interessen for mer leting i området.

– Det er ingen tvil om at det blir sterkere og sterkere involvering framover på Helgeland.

Se på Kristiansund. Her har det vokst opp stor aktivitet, og de blir stadig sterkere.

Det er et langt perspektiv og gode utsikter for Nord-Norge, sa Thorolf Christensen, prosjektleder for Aasta Hansteen i Statoil.

 

Se artikkelen i pdf-versjon fra Gule Sider:

GSnr1_2014_16

 

Del Del Del