Tag Archive: Subsea 7

 • 28 July, 2015

  Mandag 27. juli var de siste av sugeankrene lastet ombord i Scandi Acergy, ved Rana Industriterminal.
 • 16 March, 2014

  Statoil ligger godt foran planen på 450 mill. kroner i ringvirkninger. De ser gjerne at man også oppnår mer enn planlagt, og hittil har denne utbyggingen gitt 365 nye årsverk i 2013, sa områdedirektør Hans Jakob Hegge i Statoil under Aasta Hansteenseminaret i Mo Industripark 13. februar.
 • 12 March, 2014

    – Vi opplever stadig at våre kunder stiller strengere krav til helse, miljø og sikkerhet (HMS). Dette gjelder både våre kunder innenfor olje- og gass-markedet og innenfor lokal prosessindustri og gruveindustri. Det er i dag et langt sterkere fokus på HMS enn for bare få år tilbake. Dette sier HMS-ansvarlig i Momek Group AS, […]
 • 12 March, 2014

  – Vi er svært glad for samarbeidet vi har etablert med Momek Group AS, som nå har startet produksjonen av sugeankre, sa Yngve Vassmyr i Subsea 7.
 • 24 June, 2013

  – Den største betydningen av denne ordren er de ringvirkningene den gir oss. Momek Group AS vil sitte igjen med økt kompetanse og konkurransekraft, og samarbeidet med Subsea 7 SA gir renommé og referanser. Gjennom oppdraget vil vi få etablert gjennomføringsmetoder i forhold til de krav som stilles i dette markedet. Dette sier markedssjef Roger Lund i Momek Fabrication AS.