Illustrasjon av transport av ett sugeanker, på spesialhengeren. Tegningene er laget av Torstein Myhre ved Momek Fabrication AS

Strenge HMS-krav motiverer

12 mars, 2014 12:15 Del Del Del

 

– Vi opplever stadig at våre kunder stiller strengere krav til helse, miljø og sikkerhet (HMS). Dette gjelder både våre kunder innenfor olje- og gass-markedet og innenfor lokal prosessindustri og gruveindustri. Det er i dag et langt sterkere fokus på HMS enn for bare få år tilbake.

Dette sier HMS-ansvarlig i Momek Group AS, Morten Øvermo.

Han forteller at de opplever kravene fra kundene i forhold til HMS som motiverende for deres eget HMS-arbeid.

– Vi opplever at det er gjennom prosjektene og oppdragene våre at vi utvikler oss både når det gjelder kvalitet og HMS. Den standarden vi utvikler innen et prosjekt er ofte lett å overføre til andre prosjekter, sier han.

Øvermo forteller at Subsea 7, som er oppdragsgiver for sugeankrene, og sluttkunden Statoil, ikke er noe unntak fra dette.

– Blant annet er det strenge krav til planlegging av jobbene som skal utføres. For øyeblikket har vi stor fokus på at transport av ferdige sugeanker fra vårt produksjonslokale og ned til havna. Denne jobben blir nøye planlagt sammen med Villy Høgas AS og Subsea 7, sier Morten Øvermo.

 

Store konstruksjoner

Det spesielle med sugeankrene er at det er store og tunge konstruksjoner som er sylinderformet. Derfor stiller alt som har med løfteoperasjoner og transport ekstra store krav til sikkerhet. De største sugeankrene har en vekt på 120 tonn.

– Vi har utarbeidet egen transportprosedyre, der Momek selv står for planlegging og utarbeiding av prosedyrene.

Høgås har anskaffet egne hengerne som skal frakte sugeankrene, og disse har 96 hjul, og sylinderen ligger i ei vugge på hengeren, sier Øvermo.

Når hvert enkelt sugeanker er ferdigstilt i produksjonshallen, blir de transportert til en mellomlagringsplass ved Rana Industriterminal. Her legges de på egne senger, som er laget av sand. Senere skal de flyttes til kaia og skipes ut, en gang i juni 2015.

Ved løfting og flytting vil det benyttes to kraner, på grunn av kapasitet og sikkerhet. Det er Villy Høgås som har fått oppdraget både for transport og med løfting og flytting.

 

Se artikkelen i pdf-versjon fra Gule Sider:

GSnr1_2014_17

Del Del Del