- Vi er svært glad for samarbeidet vi har etablert med Momek Group AS, som nå har startet produksjonen av sugeankre, sa Yngve Vassmyr i Subsea 7.

Tilstedeværelse i nord er viktig

12 mars, 2014 12:13 Del Del Del

– Subsea 7 har et langsiktig perspektiv i nord. Vi akter å ha god dialog med mulige samarbeidspartnere i leverandørindustrien i nord. Samtidig vil vi ha fokus på kostnadsnivået.

 

Dette sa daglig leder Yngve Vassmyr ved Nord-Norge-kontoret til Subsea 7 under Aasta Hansteen-seminaret i Mo Industripark.

Subsea 7 er verdens største subsea-contractor, og de jobber på en rekke felt.

Nå har de valgt å etablere seg med en Nord-Norge-avdeling i Tromsø. Bakgrunnen for dette er aktiviteten som allerede er i nord og det som forventes framover. Aasta Hansteen-feltet er det viktigste nå og i ei tid framover.

– Vi har erfaring med betydningen av lokal tilstedeværelse. Det å være i nær kontakt med lokale virksomheter har betydning for konkurransekraften. Derfor ønsker vi å bygge langsiktige relasjoner med våre lokale samarbeidspartnere, sa Vassmyr.

Han fortalte at etableringen i Nord-Norge har betydning også i forbindelse med krav til arktiske teknologiløsninger. I den forbindelse har Subsea 7 koblet seg opp mot Universitetet i Tromsø.

– Vi er i dag 7 ansatte ved Tromsøavdelingen, og om få år vil det være mellom 30 og 50 ansatte, sa han, og la til at mange steder i Nord-Norge vil være viktige i forhold til aktiviteten framover i nordområdene.

– Vi vil ha utstrakt reisevirksomhet for å få flest mulig underleverandører, og dette er også avhengig av hvor oppdragene er.

For Subsea 7 er Aasta Hansteen-oppdraget en svært viktig kontrakt. Den omfatter en rekke tjenester, på felt som engineering, innkjøp, installasjon og sammenstilling på havbunnen.

 

Flere oppdrag framover

– Vi har mer enn 330 døgn med aktivitet der båter er i aktivitet på dette prosjektet. Trolig vil det bli flest anløp ved basen i Sandnessjøen, sa Yngve Vassmyr.

Han trakk også fram at de er svært glad for samarbeidet de har etablert med Momek Group AS, som nå har startet produksjonen av sugeankre, og han kunne også fortelle at de skal ha ut flere kontrakter framover, som vil være mulige leveranser for bedrifter i Nord-Norge.

– Blant annet skal det produseres 16 km med rør mellom de ulike bunnrammene. Det skal lages stålraisere, styringsrammer, i tillegg til sugeankrene. Det vil bli en voldsom maritim operasjon i 2015 og 2016, sa Vassmyr.

Subsea 7 ser betydelige muligheter i nord, og de mener det vil være ei spennende framtid for Subsea 7. Blant annet gjelder dette Johan Castberg-feltet, Gotha-feltet og Wisting-feltet, samt Hoopområdet, samt også østover, i russisk Barentshav, der det vil komme spennende muligheter.

-Tilstedeværelse i regionen gjør at vi kan tiltrekke oss kompetente personer i nord. Vi ser det som viktig å pleie nettverket vårt, og vi pleier det bedre ved å være tilstede i nord.

Vi vil være med på utbyggingen når den når iskanten. Derfor bruker vi betydelig innsats på det teknologiske området. Blant annet gir erfaringene de nå får i Øst-Canada kunnskap som vi kan ta med i Barentshavet, sa Yngve Vassmyr i Subsea 7.

 

Se artikkelen i pdf-versjon fra Gule Sider:

GSnr1_2014_18

 

Del Del Del