Fjerntapper Andreas Solbakken har full kontroll over både tappevogn, boremaskin, stengekanon og stakemaskin.

Manuell tapping erstattet med joystick

11 november, 2022 11:19 Del Del Del

I smelteverket til Ferroglobe Mangan Norge AS i Mo Industripark, tapper de ikke ovnene sine på samme måte som på andre smelteverk. Her har de siden 2017 fjerntappet ovnene sine ved bruk av mus og joystick fra et eget kontrollrom, noe som har forbedret arbeidsmiljø og redusert risiko.

EN VANLIG TAPPEPROSESS
Den vanligste metoden når man skal tappe en ovn på et smelteverk, er at operatørene står på utsiden av ovnen ved siden av tappehullet og borer hull på ovnen med en stor hydraulisk bormaskin. Når hullet er boret kommer det en strøm av metall ut av ovnen, etterfulgt av store mengder røyk. Da er man utsatt for dårlig sikt, varme og mye støv.

– Under tappeprosessen av en smelteovn dannes det en del røyk og støv som produseres som følge av avkjøling av metall som renner ut av ovnen. Mesteparten av dette støvet fanges opp av tapperøyksfilteret, men noe unnslipper alltid, forteller prosessingeniør Mikael Sandvær, som har ansvar for tappehall og ildfast.

Her er siden av smelteovnen hvor det borres hull og rennende metall kommer ut. Det er i dette området at det blir mye varme og store mengder røyk og støv.

HMS-TILTAK
Bakgrunnen for at Ferroglobe Mangan begynte med fjerntapping, var at de ønsket å fjerne operatørene fra tappeområdet mens de tapper ovnen. På den måten ble også arbeidsmiljøet forbedret.

– Det hele startet som et HMS-tiltak på bakgrunn av en støvmåling som ble gjennomført av operatørene våre. Resultatene var ikke veldig høye, men de var høyere enn de burde ha vært. Det ble et mål at operatørene våre skulle eksponeres mindre for støv. Fjerntapping ble resultatet, sier Sandvær.

Ved å fjernstyre tappeprosessen reduseres eksponeringen for støv med 40 minutter hver tredje time fra det mest utsatte området i verket. Det er positivt for både arbeidsmiljø og for å redusere risiko.

– Den beste måten å forbedre miljøeksponeringen for operatørene på, er å fjerne eksponeringen helt. Ikke minst slipper de å stå i et farlig og utsatt område under tappingen. Sikkerhetsfaktoren er et viktig poeng. Å fjerne folk fra et område med flytende metall og slagg er dermed et suverent tiltak for å redusere risikoen for personskader, forteller Sandvær.

Her i tappehallen til Ferroglobe løftes en av mange slaggpotter som nettopp har blitt tømt for flytende slagg.

FJERNTAPPING
Omleggingen til fjerntapping ble gjennomført på den første ovnen i 2017, og på den andre ovnen i 2019. Ovnene tappes på samme måte som tidligere, men nå kan altså prosessen kontrolleres fra et kontrollrom.

– Vi har et eget dedikert kontrollrom i tappebua som er et eget tilholdssted for tapperne av ovnen. I kontrollrommet er det en PC som styrer fjerntappingsutstyret. Man har også oversikt over 12 forskjellige kameraer per ovn, som viser ulike vinkler og perspektiver mens man tapper ovnen. Dermed har vi bedre oversikt enn hvis vi hadde stått ute i tappehallen, sier Sandvær.

Inne på kontrollrommet møter vi på Andreas Solbakken som er en av fjerntapperne på Ferroglobe. Fra kontrollrommet har han full kontroll over både tappevogn, boremaskin, stengekanon og stakemaskin.

– Jeg trives helt klart aller best her inne i tappebua med fjerntapping, men jeg har hatt opplæring i manuell tapping også. Alle som jobber med tapping av ovnene får opplæring ute ved tappehullet, slik at man kan utføre tapping på den gamle måten hvis nødvendig, forteller Solbakken.

Her er boremaskinen som er en av flere maskiner som styres fra kontrollrommet.

FORNØYDE OPERATØRER
Med ny teknologi og nye arbeidsmetoder, er det naturlig at man møter på noe skepsis.

– Det var egentlig stor skepsis til prosjektet i starten, særlig blant de eldste operatørene. De hadde ikke regnet med at det var mulig å tappe en ovn ved bruk av joystick og kamera. Det er på en måte nesten som å spille et tv-spill, sier Sandvær.

I stedet for å stå i et utsatt område med lite sikt, høy temperatur og mye støv, kan operatørene nå sitte inne på et kontrollrom med en kaffekopp og behagelig temperert luft fra aircondition.

– Det er nøyaktig det samme utstyret som ble brukt tidligere, bare at nå har vi lagt til muligheten for fjernstyring og fjernovervåking av utstyret. Det er absolutt en forbedring. Jeg tror de aller fleste operatørene i dag er fornøyd og foretrekker fjerntapping. Jeg har ikke hørt at det er noen som savner å stå i støvet under tappingen, forteller Sandvær.

En av to konsoller som brukes til å styre tappeprosessen. På den andre konsollen er det en joystick og datamus.

HELT I SPISSEN
Som et av få smelteverk som benytter seg av fjerntapping, er det trygt å si at Ferroglobe Mangan Norge AS i Mo i Rana med dette går foran i smelteverksindustrien.

– Nå er ikke jeg kjent på så veldig mange smelteverk ute i verden, men så vidt jeg vet er det ingen andre i Norge som har samme type system som oss. Det var ikke det da vi bygde i alle fall. Men interessen rundt fjerntapping er stor. Vi har stadig besøk av andre som ønsker å se hvordan vi bruker fjerntapping, avslutter Sandvær.

Del Del Del