F.v.: Kirurgisk overlege Johanne Amundsen og Tobias Thorkildsen ved Helgelandssykehuset Mo i Rana. Her foran en maskin som brukes for å øve på kikkhullskirurgi.

MIP-konsernet ønsker å bidra med millionbeløp til operasjonsrobot

2 februar, 2023 14:04 Del Del Del

Helgeland Sykehusaksjon hadde 1. februar et informasjonsmøte om planene om å samle inn penger til en operasjonsrobot til Rana sykehus. MIP-konsernet ønsker å bidra med millionbeløp dersom flere i næringslivet stiller med betydelige beløp.

Mo Industripark-konsernet har allerede gått inn med 100 000 kroner til operasjonsrobot, og økonomidirektør Eva Monica Hestvik annonserte på informasjonsmøtet at det kan bli aktuelt å gå inn med et millionbeløp dersom flere bedrifter stiller med betydelige beløp til operasjonsroboten. Initiativtagere i Helgeland Sykehusaksjon, Bjørn Selfors, Eivind Fredriksen og Ernst Johan Dahle, var godt fornøyde med de positive signalene.

– Vi er veldig glade for at Mo Industripark går foran i denne saken. Det hjelper til med å få ballen til å rulle. I tillegg har vi allerede samlet inn rundt en million kroner fra enkeltpersoner på Helgeland. Dette har vekket et enormt engasjement hos folk, sier en entusiastisk Selfors.

Bakgrunnen for engasjementet er et ønske om å kjøpe inn en flunkende ny operasjonsrobot til Rana sykehus. Saken ble omtalt i Industriparknytt nummer 2 – 2022.

– Det betyr mye for Helgeland og ikke minst Helse Nord at de får en slik robot til stede. Da vil flere leger gjennomføre operasjoner med den. Det er pasientfremmende og absolutt til det bedre for pasienten, sier Selfors.

 

Må plasseres ved Rana sykehus

Momek stilte opp med kantine og servering til møtet, og både Momeks Wiggo Dalmo og Eva Monica Hestvik fra Mo Industripark understreket at det ville være positivt om bedriftene i industriparken kunne stå sammen om en finansiering av roboten. I tillegg signaliserte også ordfører Geir Waage at det er aktuelt for Rana kommune å gå inn med midler.

– Vi håper at så mange som mulig av bedriftene i industriparken kan stå sammen om å bidra til finansiering av operasjonsrobot, sier Hestvik. -Det å få en operasjonsrobot på Helgeland er viktig for rekruttering til Helgelandssykehuset, for å styrke et allerede godt fagmiljø og et bedre pasienttilbud. Med alle de fordelene en operasjonsrobot vil gi til industrien, samfunnet og hele Helgeland, er vi veldig glade for at vi kan være med å bidra, forteller Hestvik.

Hestvik er samtidig tydelig på at det er en klar betingelse for den økonomiske støtten.

– Denne roboten må være på sykehuset i Mo i Rana om vi skal bidra, slår hun fast.

Økonomidirektør i Mo Industripark AS, Eva Monica Hestvik.

 

Bedre for pasienter og samfunnet
Det er mange fordeler ved å ha en operasjonsrobot, blant annet fordi den kan brukes innen mange typer inngrep og operasjoner og gjør mindre inngripen i kropp og indre organer. Overlege i kirurgi Tobias Thorkildsen la fram saken sammen med kirurg og kollega Johanne Amundsen, og fortalte at prosjektet er viktig for både pasienter, rekruttering og samfunn:

– Ved bruk av operasjonsrobot kommer pasienten seg raskere og oftere tilbake til vanlige funksjon. Det betyr mindre lidelse, færre eller kortere sykemeldinger og en friskere befolkning, sa Thorkildsen.

 

Folkemøte 6. mars 2023
Sykehusaksjonens Bjørn Selfors annonsert også et nytt folkemøte om saken på Meyergården 6. mars klokken 18:

– Det blir et folkemøte 6. mars, og det skal holdes i på Meyergården. Det blir stort. Der skal roboten presenteres for folket i Rana og på Helgeland, meddeler Selfors.

FAKTA:

  • Robot-assistert kirurgi, som det heter, er en videreutvikling av kikkhullsoperasjoner.
  • Bedre kontroll fører til mindre blødning, raskere utskrivelse, bedre resultat og mindre smerter for pasientene.
  • Av inngrep som i dag gjøres på Helgeland finner vi fordelene innenfor blant annet kvinnesykdommer (gynekologi), større brokk-kirurgi og tarmkirurgi (med og uten kreft).
  • Helse Nord har lange ventelister med pasienter og plager som løses best med robot. Med robot plassert på Mo, kan fagmiljøet bidra til behandling av pasienter i hele Helse Nord.
  • Tilgang til ny teknologi er svært attraktivt å jobbe med for helsepersonell.
Del Del Del