Daglig leder i Mo Fjernvarme AS, Tonje Tetmo Juliussen, er stålende fornøyd med at Mo Fjernvarme er 100 prosent klimanøytral.

Mo Fjernvarme 100 prosent klimanøytral hittil i år

21 October, 2022 11:18 Del Del Del

De første 10 månedene i 2022 har Mo Fjernvarme levert 100 prosent CO2-nøytral fjernvarme til sine kunder i Mo i Rana. Dermed varmes store deler av Mo i Ranas bygg opp med klimanøytral energi.

100 PROSENT KLIMANØYTRAL
Dette har Mo Fjernvarme klart gjennom investeringer og oppgraderinger over tid. I dag behøver derfor ikke Mo Fjernvarme å bruke fossil olje til såkalt spisslastfyring, altså stort sett ekstra fyring på de kaldeste dagene, inn på fjernvarmenettet.

– Vi har kun brukt CO2-nøytral oppvarming i år. Vi bruker overskuddsvarme fra ovnene til Elkem, overskudds CO-gass fra Ferroglobe Mangan, el-kjelen vår bruker strøm fra Helgeland Kraft med opprinnelsesgaranti, og til slutt en miljøvennlig bio-olje kalt HVO100. Vi er kjempestolt og det er stor stas at vi har oppnådd dette, forteller daglig leder i Mo Fjernvarme, Tonje Tetmo Juliussen.

Her går overskuddsvarmen fra smelteovnene til Elkem i store rør ned til Mo Fjernvarme som produserer fjernvarmen og distribuerer den til mange av de største byggene i Mo i Rana. Noen av byggene som holdes varme er Helgelandssykehuset, Campus Helgeland, Rådhuset, Nasjonalbiblioteket, Polarsirkelen videregående skole, barneskolene på Selfors og Gruben og Mo ungdomsskole.

MÅLRETTET ARBEID
At Mo Fjernvarme har kommet dit de er i dag, er ingen tilfeldighet. Det er et resultat av en målrettet strategi, hardtarbeidende ansatte, miljøbevisste eiere og store investeringer.

– Vi har noen virkelig hardtarbeidende ansatte som har lagt ned en formidabel innsats. De har jobbet systematisk over tid for å kunne oppnå dette sammen med miljøbevisste eiere som har vært villige til å la selskapet gjøre store CO2-reduserende investeringer. Ser man på alle investeringene fra tidlig 90-tall og fram til nå, så er det snakk om over 100 millioner kroner. Denne typen strategisk jobbing og beslutninger tatt med miljøperspektiv skal vi fortsette med også i årene som kommer, forteller Juliussen.

HVO 100
Mo Fjernvarme har de siste årene hatt mellom én og fem prosent forbruk av fossil energi årlig i den totale energimiksen deres. Det er de siste dråpene med fyringsolje som har bidratt til det. Det er overgangen til biooljen med navn HVO 100 som har gjort det mulig å bli 100 prosent klimanøytral.

– Bio-oljen ble testet i fjor. Mot slutten av året bestemte vi å gå helt over til denne typen brensel for såkalt spisslastfyring, altså fyring på de aller kaldeste dagene når det ikke var tilstrekkelig med bare gjenvunnet energi fra industrien. Det er det vi nå ser resultatet av, sier Juliussen.

Kjel 1 som i dag fyres med CO2-nøytral bio-olje og brukes til spisslastfyring på kalde dager når det er behov.

MILJØBEVISST SELSKAP
Beslutningen om å gå over til bio-olje er likevel ingen lønnsom beslutning for selskapet isolert sett. De kunne ha brukt fossil olje, som er langt rimeligere enn bio-olje. Likevel var det samfunnsansvaret som ble avgjørende. For Mo Fjernvarme er det viktigere å være miljøvennlige og klimanøytrale, enn å ha høyest mulig bunnlinje på slutten av året.

– Det koster noe å gjøre disse investeringene, det er ikke gratis. Men det er å være miljøvennlig og klimanøytral som har vært fokuset til selskapet og eierne, forteller Juliussen.

Del Del Del