F.v: Bjørn Peder Andersen (Brødrene Dahl), Pål Høsøien (HENT) og Morten Sund (Mo Fjernvarme AS) med en av de mobile varmeviftene.

Mo Fjernvarmes nye mobile varmeløsning reduserer utslipp og bedrer arbeidsmiljøet

22 mars, 2018 11:14 Del Del Del

Mo Fjernvarme har levert fjernvarme til byggtørk under oppføringen av blant annet Toyota Nordvik og Selfors sykehjem, via byggets permanente varmeanlegg. For å kunne levere fjernvarme til flere byggeprosjekter har de nå fått laget mobile enheter som kan kobles på fjernvarmeforsyningen til nybygg, og tilbyr dermed miljøvennlig byggtørking og -varming, som erstatter tradisjonelle dieselaggregat.

– Vi har inngått et samarbeid med Brødrene Dahl i Mo i Rana for å få laget mobilt utstyr for fjernvarmebasert byggtørking og varming. Vi vurderte flere design og løsninger levert av ulike leverandører i landet, men er veldig glad for at det var en lokal aktør som kunne tilby den beste løsningen, sier driftstekniker Morten Sund ved Mo Fjernvarme. Løsningen består av standard komponenter, men montert sammen på en måte som gir stor fleksibilitet og mobilitet.

Gode erfaringer
Den mobile prototypen brukes nå under oppføring av det nye skolebygget tilknyttet Polarsirkelen videregående skole på Mjølan. Den har hjul slik at den enkelt kan trilles inn og ut av byggeplasser og har flere ulike tilkoblingsmuligheter.
– Denne kan brukes under bygging av alle bygg som skal tilknyttes fjernvarmen. Det er en mobil varmesentral som forsyner de ulike viftene i bygget, forteller Bjørn Peder Andersen ved Brødrene Dahl.
Han var tidligere ansatt ved Mo Fjernvarme og har god kompetanse på fagfeltet.
– Denne kan stå uten tilsyn, støyen reduseres betraktelig og man unngår sjenerende lukt som tradisjonelle dieselaggregat gjerne genererer, sier Andersen.

For øyeblikket varmes 3. etasje i det kommende skolebygget opp med fjernvarme basert på overskuddsenergi fra prosessbedriftene i Mo Industripark.
– Det er rent, oppvarmet vann som sirkulerer. Man kan ikke få det mer miljøvennlig. Nå har vi tatt i bruk denne prototypen, og erfaringene er gode, så dersom behovet skulle være tilstede vil vi vurdere å investere i flere, forklarer Sund.

Ren miljøgevinst
Det var Mo Fjernvarme som på eget initiativ kontaktet hovedentreprenør HENT i forbindelse med byggeprosjektet på Mjølan.
– Vi tok kontakt med prosjektleder i HENT, Pål Høsøien, tidlig i høst. De var velvillige til å prøve dette. Det er viktig at vi får slippe til allerede før man begynner å reise vegger slik at vi kan koble til fjernvarmen. Så snart bygget er tett kan man begynne miljøvennlig byggtørking. Vi har levert lignende tjenester før, men med slike mobile anlegg kan vi komme inn på flere byggeplasser og på et tidligere tidspunkt, forteller Sund.

Det er noe dyrere å fyre med dieseldrevne, tradisjonelle kokoverk, men det var det miljøvennlige aspektet som først og fremst trigget entreprenøren.
– Dette er et godt alternativ. Vi bruker gjenvunnet energi og denne løsningen bør være høyaktuell for flere når det gjelder tørking av bygg under oppføring. For oss har dette fungert veldig godt. Det er både driftssikkert, renere, gir mindre støy og dermed bedre HMS for bygningsarbeiderne. I tillegg er det en ren miljøgevinst, og det er det viktigste argumentet for å bruke denne løsningen, forklarer Høsøien.

Kan redusere utslipp
Tall som fjernvarmebransjen har innhentet fra en rekke byggeplasser i 2015/106 viser at varme som brukes til byggtørk i gjennomsnitt utgjør hele 70 % av det ferdige byggets forventede årlige varmebehov. Ved å ta i bruk det mobile utstyret fra Mo Fjernvarme kan man altså redusere utslippene av CO2, NOx og sot, da man unngår bruk av dieselaggregat (såkalte kokoverk). I tillegg reduseres kostnader og bedrer HMS-forholdene for arbeiderne på byggeplassen.

Tørking av byggeplasser har foreløpig ikke fått pålagt nye miljøkrav fra myndighetene, men fossil oppvarming av bygg vil forbys fra 2020. Fjernvarmebransjen har frontet et forbud mot bruk av fossilt drivstoff også i byggefasen, og med Mo Fjernvarmes mobile utstyr viser bransjen at det finnes svært gode alternativer.

Mobil kundesentral og mobile varmevifter. Foto: Mo Fjernvarme AS

 

Om Mo Fjernvarme AS
Årlig produksjon: 85 GWh gjenvunnet energi fra røykgassen til Elkem Rana
Kapasitet: 22 MW grunnlast og 45 MW reserve-/spisslast
Omsetning: 48 MNOK
Trasélengde: 30 km.
Ansatte: 4

 

Del Del Del