- Industrien på Helgeland står for ei enorm verdiskaping, og den har store utviklingsmuligheter. Jeg ser fram til nyttige møter mellom de tunge industrimiljøene i Mo i Rana og på Lovund, og er sikker på at dagen blir både interessant, nyttig og trivelig, sier ordfører Bjørnar Skjæran i Lurøy kommune. Bildet ble tatt i mars, da han besøkte Mo Industripark. Nå er det ledergruppa i Mo Industripark AS som besøker Lurøy.

Mo Industripark AS besøker industrimiljøet i Lurøy og Lurøy kommune

2 juni, 2015 11:29 Del Del Del

– Jeg er svært fornøyd med at Mo Industripark ønsker å rette fokus mot kysten, og gleder meg stort til å presentere kommunen og næringslivet vårt for Arve Ulriksen og hans lederteam, sier ordfører Bjørnar Skjæran.

– Industrien på Helgeland står for ei enorm verdiskaping, og den har store utviklingsmuligheter. Jeg ser fram til nyttige møter mellom de tunge industrimiljøene i Mo i Rana og på Lovund, og er sikker på at dagen blir både interessant, nyttig og trivelig, avslutter ordføreren.

Fredag 5. juni og lørdag 6. juni skal ledergruppa i Mo Industripark AS på besøk i Lurøy kommune, sammen med Rana Utviklingsselskap AS. Hensikten med besøket er å lære mer om næringslivet i kommunen, med spesiell vekt på utfordringene til oppdrettsnæringen. I tillegg til å få mer kunnskap er det satt av tid til å drøfte felles utfordringer.

Ordfører Bjørnar Skjæran i Lurøy kommune er vert for de besøkende, og det vil bli orienteringer om Lurøy kommune av rådmann Karl-Anton Swensen og om næringslivet i Lurøy av næringsleder Eli Anne Hauknes. I tillegg blir det bedriftsbesøk til Nova Sea AS, Aquarius AS og Nordland Rensefisk AS.

 

Del Del Del