2. nestleder i LO Hans-Christian Gabrielsen fikk en omvisning på Celsa Armeringsstål under sitt besøk i Mo Industripark. Han er imponert over hvordan man i Rana jobber sammen mot et felles mål.

Mye av det som skjer i Mo Industripark skal vi leve av i fremtiden

4 November, 2016 18:29 Del Del Del

2. nestleder i LO Hans-Christian Gabrielsen besøkte fredag Mo Industripark, og hadde med seg flere fra LO’s næringspolitiske avdeling. – Dette er mitt andre besøk i industriparken, og jeg ønsket at flere skulle få se det arbeidet som gjøres her, sa Gabrielsen. Det er for lite kunnskap om dette viktige industrimiljøet i sør. Mye av det som skjer inne i parken her, er det vi skal leve av i framtiden. Det som skjer her er viktig for Norge og for velferden i landet.

– Først og fremst er vi her for å få et innblikk i hvordan det jobbes i Mo industripark, samtidig som vi ser hvordan vi i fellesskap best mulig kan påvirke politikerne for å få rammer og vilkår som gjør norsk industri konkurransedyktig, sier Gabrielsen.

 

Sikrer seg kunnskap

For Gabrielsen er det viktig å være ute hos bedrifter rundt i landet for å få kunnskap om hvilke utfordringer de møter i den daglige jobben.

Det er viktig at vi har den samme kunnskapen og kjenner utfordringen som industribedriftene jobber med på daglig basis. Vi må ut for å hente denne kunnskapen.

– Det er utrolig spennende å høre hvordan Mo Industripark jobber og tenker, og hvilke planer de har framover. Mye er også sammenfallende med hvordan LO tenker, for eksempel med tanke på industrimeldingen og hvordan vi jobber for å få våre synspunkter inn, sier Gabrielsen. – Vi må tenke helhet og synergier.

– Her i Rana og Mo industripark er man langt framme knyttet til tenkningen rundt sirkulær økonomi, det å bruke energi- og avfallsstrømmer på en måte som gjør at man har mest mulig effekt av det man kan hente inn. Det er noe jeg tror er helt avgjørende i tiden som kommer. Og det er viktig at denne kunnskapen blir bedre kjent.

I tillegg til besøket hos Mo Industripark AS fikk Gabrielsen en omvisning hos Celsa Armeringsstål. Det ble et besøk som varmet.

– Det varmer et fagforeningshjerte å se hvordan det jobbes her. Her er det gode tradisjoner for å trekke i felles retning. Dette har man klart helt fra omstillingen på slutten av 1980-tallet og fram til i dag. Man er opptatt av felles mål, sier Gabrielsen, og mener det er en forutsetning for å lykkes også i framtiden.

 

Slutter sirkelen

Med den eksisterende infrastrukturen og planer om ny dypvannskai ved Rana Industriterminal, mener LO-nestleder Gabrielsen at det meste ligger til rette for suksess for Rana-industrien også i framtiden.

– Det å få på plass ny kai vil gi nye muligheter. Arealene finnes her. Det er tilgang på kraft her. Det å få ytterligere, komplementær virksomhet inn i parken vil bare forsterke arbeidet med sirkulær økonomi. Det vil slutte sirkelen, sier han.

I tillegg til Mo industripark, gjestet Gabrielsen Nasjonalbiblioteket for å få et innblikk i digitaliseringen der.

 

Del Del Del