Næringsliv og kompetanse i nord på agendaen på toppmøte hvor MIP bidro

19 mars, 2018 14:51 Del Del Del

Statsminister Erna Solberg inviterte til toppmøte om næringsliv og kompetanse i nord fredag 16. mars i Alta. Mo Industripark as ved Arve Ulriksen var invitert for å holde innlegg om næringslivets kompetansebehov i årene fremover.
 

Ønsket innspill
Toppmøtet var en del av arbeidet med regjeringens nordområdestrategi og kommende nordområdemelding og rektor ved UiT Anne Husebekk ønsket velkommen til samlingen som fant sted på UiT campusen i Alta, før Statsministeren tok ordet.

Bakteppet for møtet var at fremtidsutsiktene for Nord-Norge økonomisk sett er gode og landsdelen er ressursrik og mulighetene mange. Samtidig ser man at frafallet i videregåendeskole er høyt i nord og at kompetansebasen må styrkes i tillegg til at flere arbeidsplasser må skapes i det private næringslivet. Målet med møtet var å få innspill til hvordan regjeringen kan sikre nok folk med riktig kompetanse for næringslivet i nord i årene fremover.

 
Mer næringsrettet forskning
I sitt innlegg poengterte Ulriksen blant annet at en strategisk satsing på næringslivet gjennom å bruke fortrinnene der de er, er viktig i tillegg til at høy kompetanse må være grunnsteinen når ny industri og nye næringer skal bygges, slik at vi ikke blir for sårbare. Han løftet også frem at det ikke bare må satses på å få til mer næringsrelevant forskning men også at kompetansesatsing må kombineres med både forutsigbare rammebetingelser, incentivordninger og infrastrukturtilrettelegging. Behovet for industriell fiber til landsdelen ble nevnt som en viktig satsing i sistnevnte, og Ulriksen etterlyste en nasjonal strategi for å få etablert fiberforbindelser som dekker hele landet for å kunne legge til rette for den nye industrien.

Næringslivsaktører fra alle sektorer i nord, i tillegg til representanter fra akademia og kommune- og fylkeskommunesektoren fra hele landsdelen var invitert til toppmøtet. Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner var også til stede under møtet som både besto av innlegg og diskusjoner i mindre grupper. Blant spørsmålene som ble diskutert var utfordringer for arbeidsmarkedet i nord i årene fremover, hvordan man bedre kan tilrettelegge for å heve kompetansen i eksisterende arbeidskraft samt hvordan skole og arbeidsliv kan samarbeide slik at flere ungdommer skal gjennomføre videregående.

 

Del Del Del