Operatør Egon Eriksen ved Rana Industriterminal AS styrer hivet av armeringsstålkveiler, første dag med nykran i full drift. - Den fungerer meget godt, sier han.

Ny kran i full drift

24 June, 2013 16:31 Del Del Del

Mandag 10. juni var den nye krana til Rana Industriterminal AS i full drift. M/S Luva ble lastet med 7.300 tonn armeringsstål i kveil, produsert ved Celsa Armeringsstål AS

 

Leverandøren hadde overlevering 1. juni. Etter det ble det utført finjustering av krana, samt at operatørene ved Rana Industriterminal testet og fikk opplæring på den nye krana.

Den nye krana – Kran 112 (2012)- har en kapasitet på 36 tonn, ved utlegg på 20 meter, og 16 tonn ut til 36 meter.

Beslutningen om å kjøpe inn krana ble fattet høsten 2012. Dette skjedde før kontakten mellom Mo Industripark AS og Rana Industriterminal AS med Wasco – konsernet var opprettet. Hensikten med investeringen var å sikre driftsikkerheten ved industriterminalen og samtidig oppgradere kapasiteten.

Med denne investeringen har Rana Industriterminal fire kraner som samlet sett gir god driftssikkerhet og kapasitet for alle typer gods. Det er nå i alt levert tre kraner med samme fargekombinasjon fra Kirow Ardelt Gmbh i løpet av de siste 9 årene.  Kran 106 (2006) er en hydraulisk kran som brukes kun til lossing av skrap. Den har en maksimal kapasitet på 15 tonn.

Kran 104 (2004) er tilnærmet identisk kapasitetsmessig med den nye Kran 112. Begge disse brukes til bulk-, armerings- og stykkgodslast, men kan også losse skrap om nødvendig.

Den siste krana er den eldste. Den er grønn – Kran 89 – og er fra 1971, med en løftekapasitet på 25 tonn ut til 15 meter. Den brukes til kun til armering, billets og stykkgods.

Se PDF-fil av artikkelen fra Gule Sider, nr. 3, 2013. Klikk her: GSnr3_side12013 og GSnr3_side32013

Del Del Del