Tanken for flytende oksygen bygges utenfor der den tidligere emneovnen sto ved Ruukki Profiler.

Ny luftgassfabrikk

24 juni, 2013 14:28 Del Del Del

Arbeidet med den nye luftgassfabrikken til Aga er i full gang. De delene av anlegget som skal stå utenfor den tidligere emneovnen i Profilvalseverket reiser seg i høyden, med blant annet tank for flytende oksygen. Denne skal bli 15 meter høg.

Det er for tiden arbeid med fundamentene til blant annet luftgasstanker. Den største vil være 37 meter høg og veie mer enn 120 tonn. Monteringen av tanken vi skje ved hjelp av ei spesialkran som kommer til Rana i anledning denne monteringen.

Deler av luftgassfabrikken vil ligge inne i det tidligere profilverket, blant annet kompressorene og anlegget som styrer prosessen. Byggeprosessen for anlegget vil pågå fram til begynnelsen av 2014.

Hovedkunden til den nye luftgassfabrikken er Celsa Armeringsstål AS, og produksjonen skal være i full drift fra 1. mai 2014.

Det er BOLT Construction AS som har oppdraget med å fundamenteringene, og deres oppdrag skal være ferdig i månedsskiftet august-september i år, forteller prosjektleder Hugo Møllersen og anleggsleder Tom Fallhei ved BOLT. De har om lag ti ansatte knyttet til dette prosjektet.

 

Se PDF-fil av artikkelen fra Gule Sider, nr. 3, 2013. Klikk her:  GSnr3_side152013

Del Del Del