Økt trafikk krever høyere varsomhet for å gi bedre sikkerhet. Trafikken har økt betydelig det siste året ved Rana Industriterminal og Tungtransportløypa.

Ny trafikksikkerhetsbrosjyre

28 oktober, 2014 15:21 Del Del Del

En ny trafikksikkerhetsbrosjyre er laget, for distribusjon ute i bedriftene i Mo Industripark, fra begynnelsen av oktober. Årets trafikksikkerhetskampanje ble avviklet som tidligere år Også i år deltok flere bedrifter i aksjonen, som pågikk fra kl. 06:30 til 08:00, den 7. oktober.

I år var det aksjon ved fire porter, da porten ved Rana Industriterminal har fått betydelig økning av trafikken på grunn av aktiviteten ved Wasco Coatings Norway AS.

Under aksjonen ble den nye trafikksikkerhetsbrosjyren delt ut, sammen med refleksvester og twist. Også i år er det trasfikkquiz, og fristen for å svare på trafikkquizen var satt til 15. oktober.

 

Se artikkelen i pdf-format fra Gule Sider:

GSnr4_2014_side18

Del Del Del