Jeg ser helt klart markedsmuligheter. Vi vil utnytte de markedsrelasjonene vi har og bygge nye relasjoner. LEAN-metodikken er veldig spennende, og vi satser på å bygge opp kompetansen her i nord, med base på Helgeland, sier ny daglig leder i Lean Senter Nord Gunnar Andreas Aarvold.

Nye medeiere i Lean Senter Nord

24 februar, 2017 9:49 Del Del Del

MainTech har kjøpt seg inn på eiersiden i Lean Senter Nord. I samarbeid med andre industribedrifter er målet å styrke konkurransekraften til nord-norsk industri ved å bidra i forbedringsarbeidet.  

– MainTech har kjøpt 51 prosent av aksjene, sier Gunnar Andreas Aarvold i MainTech. Han vil nå gå inn som ny daglig leder i LEAN Senter Nord.
Næringslivet med industrien i spissen ønsker å etablere et miljø som sikrer bedriftene konkurransedyktighet også i fremtiden.
– LEAN er en effektiv og anerkjent metodikk for de fleste typer virksomheter – industri som servicebedrifter. Nøkkelen ligger i forankringen både hos ledelse og de ansatte. Dette kjenner MainTech godt til. Gjennom en årrekke har selskapet tilbudt kurs og konsulentvirksomhet i LEAN-metodikken. Målet vårt med denne investeringen er å satse enda tyngre i Nord-Norge. Vi kan dra synergier fra vårt konsulentmiljø i Trondheim og ikke minst vårt eksisterende nettverk i landsdelen. De øvrige eierne er alle med videre, noe vi mener er viktig for selskapet. Vi setter også pris på at noen av konsulentene blir med videre.
LEAN Senter Nord blir samlokalisert med MainTech i Mo industripark.
– Jeg ser helt klart markedsmuligheter. Vi vil utnytte de markedsrelasjonene vi har og bygge nye relasjoner. LEAN-metodikken er veldig spennende, og vi satser på å bygge opp kompetansen her i nord, med base på Helgeland. I løpet av februar skal vi søke etter flere LEAN ildsjeler.

 

Kunnskapsbaserte tjenester
MainTech har et solid fotfeste i hele regionen.
– Det skjer veldig mye positivt. Det er spennende at Elkem er tilbake i Mo i Rana og at det igjen satses innen solcelle-industrien i Glomfjord. Vi kan øke bedriftenes lønnsomhet og produktivitet ved å innføre en smartere arbeidsmetode. LEAN er ikke et prosjekt med start og stopp. Det er en forbedringskultur som må forankres i hele bedriften. Slik bygger en positive arbeidsplasser og styrker samtidig konkurransekraften, sier Aarvold.
– Vi som tok initiativ til selskapet har lang erfaring med LEAN filosofi og tilhørende verktøy/metodikk. Vi vet derfor hvor kraftfull LEAN-kulturen kan virke i forhold til å løfte forbedringsarbeidet i enhver bedrift. Hvis ledelsen i en bedrift tar dette skikkelig inn over seg, så ser vi at en slik satsing kan gi en betydelig forbedring av selskapets produktivitet og lønnsomhet. LEAN innebærer å strukturere forbedringsarbeidet samtidig som man involverer selskapets ansatte og kompetanse i arbeidet med å fjerne «sløsing» i hele verdikjeden. Et annet viktig fundament i LEAN er kontinuerlig forbedring av selskapets prosesser, produktkvalitet og arbeidsmiljø (HMS). Etablerer man en slik forbedringskultur så får man kontinuerlig utvikling av selskapets kompetanse med på kjøpet, sier styreleder i LEAN Senter Nord AS, Arve Ulriksen.

Han opplever MainTech for å være en kunnskapsbasert og en fremover lent organisasjon.
­– MainTech er også et selskap med lang erfaring i å selge kunnskapsbaserte tjenester og de besitter LEAN-kompetanse innomhus. Vi mener derfor at de vil være en god majoritetseier som kan gi vårt felles eide selskap, LEAN Senter Nord, et stort løft vedrørende markedsutvikling samt å bidra til å høyne kvaliteten på selskapets produkter.

Nå er planen å utvikle gode nok produkter til at LEAN Senter Nord blir den foretrukne leverandør av LEAN-kompetanse i Nord.
– Helgeland er i denne sammenheng et viktig marked for oss, og ved å bygge opp høy forbedringskompetanse hos næringsliv og industri her så vil vi være en bidragsyter i å øke konkurransekraften i regionen. Eksemplene fra Helgeland vil dessuten være viktig når vi markedsfører selskapets produkter videre nordover, sier Ulriksen.

 

Lærer av hverandre

I februar var flere virksomheter på Helgeland samlet på Campus Helgeland for å styrke kunnskapen og kompetansen om LEAN.
Dette er bedrifter som jobber målrettet med forbedring og ruster seg for å kunne holde seg konkurransedyktige i fremtiden. På kurset var blant annet deltakere fra Helgeland Sparebank, Evry, Momek, Asco, Sandnessjøen Offshore Service og dagligvarekjeden Bunnpris.
– Vi møter veldig strenge krav til kvalitet, sier Katrine Stormdalshei ved Evry Card Services AS.
– Vi ser at LEAN har en effekt på ryddighet og orden. Den viser også gode teknikker på problemløsning og leder til færre avvik.
Evry var godt representert på LEAN-kurset med fem medarbeidere fra Evry Card Services og fem medarbeidere fra Evry Fraud Prevention.
­– Vi har jobbet med LEAN i cirka åtte år og vi ser at det har en god effekt. Nå er vi her for å få ekstra påfyll. Det har også vært nyttig å møte andre bransjer som jobber etter samme metodikk. Da lærer vi i tillegg av hverandre.

Del Del Del