Tag Archive: Forbedring

  • 9 februar, 2018

    Prinsippene i Lean har sitt utgangspunkt i industrien, men har vist seg å være overførbare til andre bransjer. Bunnpris hadde nylig kick-off for innføring av den populære arbeidsfilosofien, som en av landets første dagligvareaktører. De fire Bunnpris-butikkene på Mo skal gjennom 2018 implementere et større Lean-prosjekt. Nå har de fått en innføring i Lean som […]
  • 24 februar, 2017

    MainTech har kjøpt seg inn på eiersiden i Lean Senter Nord. I samarbeid med andre industribedrifter er målet å styrke konkurransekraften til nord-norsk industri ved å bidra i forbedringsarbeidet.
  • 22 februar, 2017

    Maintech henter hjem ny kompetanse til sitt kontor i Mo industripark og tilbyr en svært variert arbeidsdag med spennende oppgaver.