Fv. Benjamin Aspdal fra MainTech og prosjektleder Katrine Stormdalshei ved Lean Senter Nord.

Overfører produksjonsmetodikk fra industrien til dagligvarebransjen

9 februar, 2018 13:52 Del Del Del

Prinsippene i Lean har sitt utgangspunkt i industrien, men har vist seg å være overførbare til andre bransjer. Bunnpris hadde nylig kick-off for innføring av den populære arbeidsfilosofien, som en av landets første dagligvareaktører.

De fire Bunnpris-butikkene på Mo skal gjennom 2018 implementere et større Lean-prosjekt. Nå har de fått en innføring i Lean som et samarbeidsprosjekt hvor ledelse og ansatte skal jobbe sammen for å bedre samarbeidet, utvikle bedriften med fokus på bedre kundeopplevelser, effektivisering gjennom å øke omsetningen uten å bruke flere timeverk, kutte unødvendige kostnader og bli bedre rustet for morgendagens konkurranse.
– Bunnpris Mo i Rana har startet et forbedringsprosjekt for implementering av Lean. For oss er dette et ganske unikt prosjekt da det ikke er kjørt lignende kompetanseløft på dette området blant dagligvarebutikker og kjeder i Norge. I hvert fall ikke i denne størrelsesorden, forteller kjøpmann Ørjan Skonseng som fikk delfinansiert prosjektet gjennom Fellestiltakene, et samarbeid mellom LO og Virke.

Ansatte gleder seg
På planen står felles samlinger for ny kunnskap og erfaringsutveksling,
innføring av systematikk for problemløsning og kontinuerlig forbedring,
arbeidsplassorganisering og innføring av standarder, samt visuell målstyring gjennom tavlemøter.

Lean er en arbeidsfilosofi som skal bidra til økt trivsel, styrket konkurransekraft og lønnsomhet. Man skal øke samhandlingen og kommunikasjonen på tvers av enhetene og skape en kultur for forbedring – øke verdiskapingen for kundene og fjerne sløsing.
– Dagligvarebransjen er i stadig utvikling og vi driver med produksjon, logistikk og sammenstilling på samme måte som mange industribedrifter. Leans filosofi passer derfor bransjen godt, sier Skonseng som er takknemlig for at det tilbys Lean-kurs lokalt.

Hovedtillitsvalgt for alle de fire Bunnprisbutikkene i Mo i Rana, Tove Valla, synes Lean høres spennende ut og er klar til å brette opp ermene når hun sammen med de andre ansatte skal ta fatt i de nye utfordringene.
– Vi hadde en veldig hyggelig sosial og faglig kveld sammen. Alle var veldig spente på hva Lean er, og gleder seg nå til å ta i bruk de verktøyene vi skal jobbe med fremover. Vi er positive, gleder oss og tenker at dette skal vi få til, sier Valla.

Passer ulike bransjer
Prosjektleder Katrine Stormdalshei ved Lean Senter Nord og Benjamin Aspdal fra MainTech sto for den praktiske gjennomføringen av kick-off samlingen.

– Det er kjempeartig å se at Lean tankesett og prinsipper også innføres innenfor matvarehandelen. Lean er ikke bransjeavhengig. Bunnpris på Mo er kanskje først ute med Lean innenfor sitt felt nettopp fordi de er i Mo i Rana med sine lange, stolte industritradisjoner, sier Stormdalshei.
Hun er sivilingeniør, har mange års erfaring fra EVRY, Miras og andre industribedrifter i Mo Industripark, hvor hun har jobbet med kvalitetsstyring og forbedringsarbeid.
– Det er interessant og egentlig ganske tøft at den industrielle produksjonsfilosofien sniker seg inn i andre bransjer, uttaler hun.
 

Spent på effekten
Arve Ulriksen, administrerende direktør i Mo Industripark as er kjent med Lean fra tidligere jobber og innførte metoden i konsernet for noen år tilbake. Han mener overføringsverdien av Lean til andre bransjer har stort potensiale.

– Lean er en jo produksjonsmetodikk som har røtter fra Toyotakonsernet på 50- og 60-tallet som de har videreutviklet gjennom flere tiår med mål om å effektivisere produksjonen deres. Andre har fulgt etter og på slutten av åtti-tallet fikk metoden for alvor gjennomslagskraft ellers i verden også. Prinsippene er logiske og forholdsvis lettfattelige og har vist seg å være overførbare til alle slags type selskaper. Målet er bevisstgjøring i bedriften rundt produksjonsprosessen og arbeidsflyten for å luke ut tidstyver. Dette er igjen med på å sørge for økt effektivitet.

 

Lean er et verktøy som hjelper bedrifter å ha fokus på kontinuerlig forbedring i motsetning til «skippertaks» forbedringer, og Ulriksen har opplevd metoden i praksis før han startet i MIP as.

– Jeg har god kjennskap til metodikken fra blant annet Elkemsystemet og vi har tatt i bruk Lean i MIP-konsernet for et par år siden. Flere større og mindre forbedringsprosjekter i avdelingene er allerede vellykket gjennomført, men det er alltids rom for forbedring, smiler Ulriksen før han føyer til, jeg synes det er spennende at stadig flere bransjer utenfor industrien prøver ut denne metodikken og det blir interessant å høre hvordan de lykkes etter hvert.

Overfører kompetanse
Lean Senter Nord jobber med rådgivning og skal være en støtte til bedrifter innen ulike forbedringsprosesser. Dette kan være implementering av 5S, verdistrømsanalyser, Lean ståstedsanalyse og annet arbeid innenfor ledelse, kultur og problemløsning.

– Vi har flest kunder innenfor industrien og nå også matvarebransjen.

I vår rolle som coach skal vi sørge for at kompetansen sitter i bedriften og ikke er noe som forsvinner når prosjektet er avsluttet. En vellykket innføring av Lean handler i stor grad om å etablere en arbeidskultur for kontinuerlig forbedring. Det betyr involvering av alle ansatte.

 

 

Om Lean-metoden og Lean Senter Nord

  • Lean betegner en anerkjent produksjonsmetodikk ved framstilling av varer og tjenester. Målet er å øke kundens verdi med mindre forbruk av ressurser.
  • Begrepet er hentet fra ledelsesteori og ble tatt i bruk for alvor på slutten av 80-tallet. Lean har etterhvert fått stor gjennomslagskraft.
  • Lean Senter Nord tilbyr analyse, tilpasning og opplæring i bruk av Lean basert på lang erfaring fra produksjon- og servicebedrifter.

 

 

Del Del Del