NYHETER FRA MO INDUSTRIPARK AS

Mo Industripark AS gir ut informasjonsavisen Gule Sider og MIP Magasinet som publiseres her. Bestilling av trykte utgaver og andre henvendelser rettes mot avdelingen MIP-info.

 • 24 mars, 2022

  Et nytt nymmer av Industriparknytt er sendt ut. Det kan du også lese her! I dette nummeret kan du lese om MIP Industrinetts utbygging av strømforsyningen i industriparken, om arbeidet med å finne nye og mer miljøvennlige måter å bruke CO-gass på, om besøk fra næringsminister Jan Christian Vestre og fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran, […]
 • 16 mars, 2022

  MIP Industrinett er Mo Industripark sitt nettselskap. For å sikre nok ressurser til å ivareta de eksisterende og kommende spennende oppgaver, søker vi etter Prosjektleder Elkraft/Energiteknikk. Hovedarbeidsområdene til en ny medarbeider vil være relatert til prosjektutvikling og prosjektledelse av nye prosjekter, videreutvikling av aktuelle tekniske prosjekter, samt andre drifts- og prosjektrelaterte oppgaver i avdelingen. Du […]
 • 14 mars, 2022

  Aktiviteten øker på Rana Industriterminal framover, og på grunn av økt produksjon hos en av våre kunder lyses det nå ut åtte nye stillinger som terminaloperatør. Arbeidsoppgavene er knyttet til lasting og lossing av skip med råvarer, ferdigvarer og containere for industribedriftene i Mo Industripark. Arbeidet foregår på 3-skift og i stor grad utendørs. Du […]
 • Bilde av Petter Bjørkli

  7 mars, 2022

  Styret i Energi i Nord har ansatt Petter Bjørkli som ny klyngeleder. Bjørkli kommer fra stillingen som Vice President Contracts & Customer relations i NorSea Logistics. NorSea er en del av Wilh. Wilhelmsen som har verdens største maritime nettverk med tilstedeværelse på over 2.200 lokasjoner globalt. Energi i Nord er Nord-Norges nye Arena-klynge, med ambisjon […]
 • 28 februar, 2022

  Vil du bidra til å bygge og utvikle en spennende industriregion? Mo Industripark AS (MIP) er eiendoms- og infrastrukturselskapet i en av landets største industriparker. Her finnes internasjonale aktører innen smelteverksindustri, oppdrettsanlegg, datasentre, gruvedrift og en bred leverandørindustri. Vi står ovenfor store utbyggingsprosjekter som bl.a. ny flyplass, dypvannskai, batterifabrikk, kraftproduksjon og distribusjon samt utvikling av […]
 • 17 februar, 2022

  Hva gjør man når ulykken er ute og noen ligger skadd i en liftkurv oppe under taket innendørs? Å øve på ulike hendelser er avgjørende for sikkerheten til alle som jobber i industriparken. Freyr har allerede gjennomført sin første store øvelse i deres nye bygg på Rana Industriterminal. ØVELSEN Formålet med øvelsen var å trene [...]
 • 16 februar, 2022

  Mo Fjernvarme søker ny daglig  leder. Som daglig leder vil du ha totalansvar for selskapets virksomhet innenfor vedtatt strategi og budsjett. Hovedfokus de nærmeste årene vil være å videreutvikle selskapet i tråd med samfunnsutviklingen og det grønne skiftet. Selskapet skal være en foretrukken leverandør av fornybar energi til eksisterende og nye kunder. Mo Fjernvarme er […]
 • 11 februar, 2022

  Administrerende direktør i Mo Industripark, Arve Ulriksen, er i dag i statsråd utnevnt som medlem i regjeringens energikommisjon. Kommisjonen skal se på energibehovene i Norge og foreslå tiltak for økt energiproduksjon. Nyheten ble lansert av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen i pressekonferansen om kommisjonen fredag 11. februar. -Jeg er veldig glad for å bli […]
 • 6 februar, 2022

  Rana Industriterminal AS er et heleid datterselskap av Mo Industripark AS. Vi tilbyr i hovedsak tjenester innen lossing og lasting av råvarer, ferdigprodukter og containere for prosess- og stålindustrien i Mo Industripark. Vi er i dag 43 ansatte ved bedriften. Rana Industriterminal søker nå etter terminaloperatører og vedlikeholdsoperatør. Terminaloperatør Arbeidsoppgavene er knyttet til lasting og […]
 • 2 februar, 2022

  Nord-Norge, vekst i distriktene, finansiering av velferden og klimakrisen. Fire utfordringer det er tverrpolitisk enighet om å løse. Nøkkelen til å løse utfordringene ligger hos industrien. 16. november var statsminister Jonas Gahr Støre på besøk i Mo Industripark, bare en måned etter at den nye regjeringen tiltrådte. Tidspunktet for besøket var godt. Industrien i nord, [...]
 • 31 januar, 2022

  Mo Industripark AS er et eiendoms- og infrastrukturselskapet i en av landets største industriparker. Hovedoppgaven til MIP AS er å forvalte, utvikle og utføre drift av eiendommer, infrastruktur, anlegg og utstyr, samt tilrettelegge for nyetableringer og markedsføre Mo Industripark som etableringssted. Mo i Rana er Nord-Norges tredje største by og er i kraftig utvikling. Rana […]
 • Hæhres gravemaskiner på vei til Mo i Rana med båt

  18 januar, 2022

  Mo Industripark AS har inngått en avtale med Hæhre Entreprenør AS om å sette i gang de forberedende arbeidene på tomta i Mo Industripark hvor Freyr Batterys gigafabrikker er planlagt. Det er Hæhre Entreprenør AS som skal gjennomføre arbeidet, og de har allerede en maskinpark på vei til Mo i Rana med båt. Arbeidene skjer […]
 • 14 januar, 2022

  Mo Industripark AS, Arctic Seafarm og Johs. J. Syltern AS har inngått en avtale om at Syltern får tilgang til å ta ut stein på Nesna-tomten hvor Arctic Seafarm skal bygge sitt landbaserte oppdrettsanlegg. Steinen skal fraktes til Lovund og brukes til oppfylling av tomten til Nova Sea sitt planlagte lakseslakteri. Oppstart av arbeidet vil […]
 • 13 januar, 2022

  I høst har det kommet opp en ny gasstank ved Celsa Armeringsstål. Denne skal etter hvert fylles med LNG og sikre Celsa stabil energi med lavere utslipp. Men selv om gasstanken er den mest synlige delen av prosjektet, er den bare prikken over i’en i et 2,5 år langt prosjekt. En tilfeldig forbipasserende vil nok [...]
 • 10 januar, 2022

  For å kunne tilby bedre boliger for folk som jobber periodevis i Mo i Rana, har Temporary Space Mo i Rana AS den siste tiden satt opp tre brakkerigger rett innenfor hovedporten til Mo Industripark. De skal huse opptil 73 Momek-ansatte. Brakkeriggene De 73 rommene er fordelt på to boligrigger på to etasjer som Momek […]
 • 23 desember, 2021

  I årets femte utgave av IndustriparkNytt kan du lese om Testpartner AS som har etablert seg godt i industriparken (s. 4-5), besøk i parken av statsminister Jonas Gahr Støre (s. 6-7), Momek Invest AS som har satt opp brakkerigger til utleie gjennom selskapet Temporary Space Mo i Rana (s. 8-9), beredskapsøvelse hos Freyr som får [...]
 • 22 desember, 2021

  Året som har gått har vært begivenhetsrikt. Avinor setter nå i gang med å bygge Mo i Rana Lufthavn Fagerlia. I juli ringte bjellene i selveste New York Stock Exchange for Freyr Battery. Dette kan bli mye større enn det mange ser for seg. Hvis Freyr, Mo Industripark AS, forsknings-, utviklings- og vekstmiljøene på Mo […]
 • 6 desember, 2021

  Kristin Hildrum starter i desember som leder for finansiering og investering i Mo Industripark AS. Hun har særlig ansvaret for å bidra til og videreutvikle konsernets økonomifunksjon, samt prosjekt- og analysearbeid knyttet til styring, drift og utvikling. Det var flere ting som lokket med den nye stillingen, men Hildrum trekker spesielt fram muligheten til å […]
 • 3 desember, 2021

  Fra starten i 2016 har selskapet mangedoblet både omsetning og ansatte. Etter først å ha kjøpt Motest AS og nå materialtestvirksomheten fra Sintef Norlab, er nå Testpartner godt etablert i industriparken. Og de ser store muligheter framover. Blant maskiner som kan rive armeringsjern rett av, jobber nå daglig leder i Testpartner Robert Myrvang og de [...]
 • 1 desember, 2021

  I årets fjerde utgave av IndustriparkNytt kan du lese om IMTAS som samlokaliseres i Mo Industripark (s. 4-5), banneret til Freyr som har kommet hjem fra New York (s. 6-7), en historisk industrivandring (s. 8-9), RIT's første 70-åring noensinne (s. 12-13), morgendagens forskere som har deltatt på forskerfabrikkens sommerkurs (s. 14-15) og Rana Motorsportklubb som [...]