NYHETER FRA MO INDUSTRIPARK AS

Mo Industripark AS gir ut informasjonsavisen Gule Sider og MIP Magasinet som publiseres her. Bestilling av trykte utgaver og andre henvendelser rettes mot avdelingen MIP-info.

 • 3 oktober, 2022

  I 1987 startet selskapet Stålfisk opp. Ideen var å bruke restvarme fra industrien til å varme opp vannet til en temperatur som gjør at laksen trives og vokser best mulig. I dag heter bedriften Kvarøy Smolt, og nå er de i full gang med å modernisere og utvide produksjonen. Et nytt moderne bygg har kommet [...]
 • 15 september, 2022

  Svabo Industrinett er det nye navnet på MIP industrinett, nettselskapet som distribuerer strøm til bedriftene i Mo Industripark. Både navn og den nye grafiske profilen har hentet mye inspirasjon fra selve infrastrukturen og kontrollrommene hvor all strømmen overvåkes og dirigeres. Daglig leder i Svabo Industrinett, Odd Husnes, er veldig fornøyd med både nytt navn og [...]
 • 13 september, 2022

  I fjerde etasje på Campus Helgeland finner man Kunnskapsparken Helgeland og deres engasjerte forretningsutviklere. De oppfordrer flere til å oppsøke dem med ideene sine. Inkubatoren i regi av Kunnskapsparken Helgeland hadde i fjor hele 183 vurderinger på Helgeland. Her hjalp de gründere, start-ups og etablerte bedrifter med å utvikle gode ideer gjennom blant annet rådgiving, [...]
 • 2 september, 2022

  Det skal nå bygges opp et helt nytt nasjonalt kunnskaps- og opplevelsessenter for fornybar energi på Helgeland. Arven heter det, og skal bygges i Leirfjord kommune. For å støtte opp under utviklingen går Mo Industripark nå inn som medeier. Fornybar energi som identitet Arven skal formidle historier om produksjon og forbruk av fornybar energi fra [...]
 • 26 august, 2022

  I det høyteknologiske plussbygget til Haaland, hvor det både er solcellepaneler og honningproduksjon på taket, har de siden bygget sto ferdig i 2019 kjølt ned bygget ved bruk av såkalt sorptiv kjøling, som utnytter fjernvarmen fra industrien. SORPTIV KJØLING Løsningen fungerer slik at luften først tørkes med fjernvarme, for deretter å fuktes med vann som [...]
 • 15 august, 2022

  De neste to til tre årene skal Celsa bygge en ny emneovn tilpasset bruk av hydrogen, samtidig som den gamle går for fullt. Investeringen er på totalt over 300 millioner kroner, noe som vil utløse mange oppdrag for lokalt næringsliv i årene som kommer. Valseverksjef ved Celsa Armeringsstål Petter Skatland er strålende fornøyd og forteller [...]
 • 9 august, 2022

  Torsdag 11. august går første etappe av Arctic Race of Norway av stabelen her i Mo i Rana og Mo Industripark er stolt samarbeidspartner av rittet! 10. AUGUST 17:00, PARK22 - MIP-FOREDRAGET: SYKKEL OG INDUSTRI (GRATIS) Sykkelen har hatt stor betydning for utvikling av industrien. Visste du for eksempel at mange av dagens store bilprodusenter [...]
 • 8 august, 2022

  I årets tredje utgave av IndustriparkNytt kan du lese om FREYR Battery som setter i gang  med gigafabrikk: -Et historisk øyeblikk! Regjeringens nye batteristrategi som ble lagt fram i Mo Industripark (s.4-5), Haaland som bruker fjernvarme til å kjøle ned plussbygget (s.6-7), Hva som kom til å skje under Arctic Race of Norway (s.8-9), Celsa [...]
 • 5 august, 2022

  Våren 2022 nådde vi en viktig milepæl. Polarsirkelen Lufthavnutvikling har nylig lukket for nye pengebidrag etter å ha lyktes med å samle inn 150 millioner kroner fra næringsliv og privatpersoner i regionen. Målet ble ikke bare nådd. Den magiske grensen ble overgått med svært god margin. Avinor lyste ut anbudet for bygging av den nye [...]
 • 29 juli, 2022

  Gjennom Vitensenter Nordland stifter mange unge Helgelendinger sitt første bekjentskap med teknologi som bedrifter i regionen vil ha bruk for i fremtiden. – Det er viktig for oss å fortelle de unge at teknologien de får prøve hos oss allerede brukes i industrien i vår region, og at du ikke nødvendigvis trenger å studere ved [...]
 • 25 juli, 2022

  – Vi er godt fornøyde med leveransene fra Momek tidligere, og med en forutsigbar avtale sikrer vi kontinuitet i samarbeidet og muligheten for å øke volumet av leveranser. Det sier Kristin Westvik, leder for leting og produksjon i Norskehavet og Barentshavet hos Equinor. Momek har tidligere levert en del utstyr til Equinor gjennom Equinors underleverandør [...]
 • 15 juli, 2022

  En bankmann som hadde lyst til å gjøre noe helt annet, en som sluttet på videregående og to ingeniører. Det er litt av fasiten hos Ferroglobe etter at bedriften har tenkt «utenfor boksen» med rekruttering de siste årene. På bildet over ser du deler av resultatet etter at Ferroglobe turte å gjennomføre rekruttering som var [...]
 • 29 juni, 2022

  Styret i FREYR Battery har nå tatt endelig investeringsbeslutning for sin gigafabrikk for battericelleproduksjon inne i Mo Industripark. -Dette er et historisk øyeblikk for både Norge, Helgeland og Mo i Rana, sier Arve Ulriksen i Mo Industripark AS. Kunngjøringen kom samtidig som næringsminister Jan Christian Vestre la fram regjeringens batteristrategi i Mo Industripark, der den […]
 • 29 juni, 2022

  Under en uke etter at regjeringen la fram sin strategi for et grønt industriløft, la næringsminister Jan Christian Vestre fram regjeringens batteristrategi den 29. juni. Det skjedde i Momeks lokaler i Mo Industripark, rett ved stedet hvor FREYR Battery planlegger å bygge Norges første gigafabrikk for battericelleproduksjon.   Vestre legger fram 10 grep for hvordan Norge […]
 • 28 juni, 2022

  Celsa Armeringsstål får 121,4 millioner kroner i støtte fra Enova for bruk av hydrogen i produksjon av armeringsstål. Ved å erstatte fossil energi med grønt hydrogen på valseverket i Mo Industripark kommer selskapet dermed enda et skritt nærmere målet om nullutslipp i 2050. Celsas nye valseovn vil kunne bruke opptil 100 prosent hydrogen. Prosjektet består […]
 • 24 juni, 2022

  Nemko har kjøpt Mo Industriparks eierandeler i tidligere Sintef Norlab, nå omdøpt til Nemko Norlab. -Det er det riktige strategiske valget for Nemko Norlab, og de vil få enda bedre muligheter til å vokse videre, sier Arve Ulriksen, administrerende direktør i Mo Industripark. Mo Industripark AS eide 23,2 prosent av aksjene i det som tidligere […]
 • 22 juni, 2022

  Nylig ble direktør eiendomsutvikling i Mo Industripark, Jan Gabor, oppnevnt til CLIMITs programstyre av Olje- og energidepartementet. CLIMIT er det nasjonale programmet for forskning, utvikling og demonstrasjon av teknologi for CO2-håndtering. Jan Gabor gleder seg til å ta fatt på oppgaven, og ser fram til første møte i oktober. -Utvikling av karbonfangstteknologi er viktig for […]
 • 16 juni, 2022

  Elkem erstatter kull og koks med treflis, for å kutte klimaskadelige utslipp. Til dette har de investert 140 millioner kroner i nytt lagerbygg og ny innkjøringsløype. De siste par årene har Elkem faset inn treflis som karbonkilde i ovnsprosessen når de fremstiller ferrosilisium. Treflis erstatter de mye mer klimafiendtlige materialene kull og koks, og bidrar […]
 • 8 juni, 2022

  Våren 2022 nådde vi en viktig milepæl. Polarsirkelen Lufthavnutvikling har nyli1g lukket for nye pengebidrag etter å ha lyktes med å samle inn 150 millioner kroner fra næringsliv og privatpersoner i regionen. Målet ble ikke bare nådd. Den magiske grensen ble overgått med svært god margin. av Arve Ulriksen, adm.dir. Mo Industripark AS Avinor lyste […]
 • 2 juni, 2022

  Helgeland sykehusaksjon mener en operasjonsrobot vil styrke Rana som behandlingssted, og som attraktivt arbeidsmarked for sykehuspersonell og andre tilflyttere. Nå ønsker de industrien med på laget. De har satt seg et hårete mål: Å samle inn rundt 20 millioner kroner til en operasjonsrobot til Helgelandssykehuset, avdeling Rana.  Vi tror bedrifter rundt om i Rana ser […]