NYHETER FRA MO INDUSTRIPARK AS

Mo Industripark AS gir ut informasjonsavisen Gule Sider og MIP Magasinet som publiseres her. Bestilling av trykte utgaver og andre henvendelser rettes mot avdelingen MIP-info.

 • 2 desember, 2012

  Konserten i verkstedslokalene til Momek lørdag 1. desember ble en strålende suksess, med artister i toppslag, fullt hus og stor stemning blant publikum og et prikkfritt arrangement, fra busstransport fra byen og til retur ved midnatt.
 • 29 november, 2012

  Vi har gitt ut en bildebok om Ranaindustrien
 • 1 november, 2012

  Den 1. november fikk Vale Manganese Norway AS nye eiere. Bedriften eies nå av det sveitsiske multinasjonale selskapet Glencore, og Ranabedriften har fra samme dato endret navn til Glencore Manganese Norway AS.
 • 18 oktober, 2012

  Mo i Rana inviterer til etablering og samarbeid om internasjonalt datasenter.
 • 19 september, 2012

  Har du mekanisk innsikt og ikke er redd for å bli skitten på fingrene? Da er kanskje metallformeryrket noe for deg.
 • 18 september, 2012

    Spesialstålet som offshoreindustrien bruker under vann kalles Grotnesstålet av kunder og leverandører. Det er ikke tilfeldig. Miras Grotnes AS har spesialisert seg på å skjære stålprodukter ut av stålplater som har en tykkelse på opptil hele 1500 millimeter, noe de er rimelig alene om i markedet. 90 prosent av omsetningen går til offshoremarkedet. Nesten […]
 • 27 juli, 2012

    Etter 19 år i industrien synes Ivar Hartviksen arbeidet fremdeles er lystbetont. Spesielt når han får jobbe med film. – PCen er utvilsomt det verktøyet jeg bruker mest. Oppgavene mine er å følge opp de andre i avdelingen og sørge for at blant annet Gule Sider og MIP Magasinet har fremgang. Så har jeg […]
 • 18 juli, 2012

     Ilandførning av gass er spennende for Nordland, men vil kreve en betydelig satsning på nyetablering av industri for å kunne realiseres. Dette sier administrerende direktør i Mo Industripark AS, Bjørn Bjørkmo. Han har vært deltaker i forskningsprosjektet Gassmaks Nordland. Formålet med prosjektet har vært å gi en oversikt over muligheter for anvendelse av naturgass […]
 • 18 juli, 2012

  Rolf Melby tok med seg erfaring fra byggingen av Rana Gruber verden rundt.
 • 18 juli, 2012

    Ranværingen og administrerende direktør i Det Norske Oljeselskap, Erik Haugane, fikk sine første arbeidserfaringer i Ranaindustrien. – Da jeg vokste opp var det stort sett en bedrift, en avis, og ett syn på alt. Det er viktig i små miljø som Rana at man støtter opp om hverandres initiativ og unner andre den suksessen […]
 • 18 juli, 2012

  Mo Industriinkubator AS slår seg sammen med Industrivekst Mosjøen AS, og med en ny avdeling i Sandnessjøen dekker nye Inkubator Helgeland hele Helgeland. Selskapet vil koordinere kompetanse og ressurser til det beste for industriutviklingen reginonalt. På Sør-Helgeland vil inkubatortilbudet bli ivaretatt gjennom samarbeidsavtale med lokale aktører i Brønnøysund. Inkubasjon er en metode hvor lovende gründerideer […]
 • 18 juli, 2012

  Ta utgangspunkt i tidligere industriområder, tilsett visjonære tanker, dyktige fagfolk, og bland inn med gjennomtenkt og langsiktig struktur. Tilsett råvarer, infrastruktur, energi, arbeidsinnsats og kaffe. Bearbeid organisasjonene til de blir smidige, effektive og kundeorienterte. La det utvikle seg til gunstig størrelse og dekorer etter ønske. Industriparkkonseptet innebærer at den enkelte bedrift kan konsentrere seg fullt og […]
 • 18 juli, 2012

  Skinnende sol fordamper havvann som regner ned i Ranafjellene og samles som her i Akersvatnet. Gjennom kraftverk blir dette miljøvennlig energi for Ranaindustrien, og metallprodukter til verden.   Fra vann til verk Et mangfoldig nettverk av linjer forsyner industriparken med energi. Avdeling Kraftnett i Mo Industripark AS har fem ingeniører og fem montører som sørger […]
 • 12 juli, 2012

    Jens Johansen har et langt liv bak seg i Ranaindustrien. Kontaktene og vennene han fikk, er den viktigste bagasjen. – Da jeg var i ungdomsåra tenkte jeg som mange andre gjorde. Der man har vokst opp, har familie, venner og mulighet for en arbeidsplass, kunne man ha en trygg fremtid. Jeg visste at Jernverket […]
 • 12 juli, 2012

  Utnyttelse av biprodukter fra en prosessbedrift som råstoff i en ny produksjonslinje har blitt et lønnsomt forretningskonsept for flere bedrifter i Mo Industripark. Fokus på ressursutnyttelse og gjenvinning preger dagens industriproduksjon. På 1970-tallet var dette nærmest et fremmedord. Rana Sandindustri AS var en av de første til å utnytte biprodukter fra A/S Norsk Jernverk. De […]
 • 18 juni, 2012

  Skal du bli god i skiskyting er det to ting som gjelder. Gå mye på ski. Skyt mye, sier Vegard Bergli. Mo Industripark AS er lokalt en betydelig aktør på sponsormarkedet i Rana. Det meste går mot idrett, fortrinnsvis barn og ungdom, og kultur. De siste årene har oppbygging av et godt skiskyttermiljø i Rana […]
 • 18 juni, 2012

  Glem Nesnalobben, Nesnagass kan holde regionen varm. Bedriften Helgeland Gass AS jobber mot å kunne tilby industrien gass med utgangspunkt fra Nesna. På kort sikt ønsker de å tilby gass i et mindre volum via et distribusjonsanlegg på Nesna, og ønsker på lengre sikt å legge til rette for ilandføring av gass. – I første […]
 • 30 september, 2011

  Marianne Fredriksen er ny trainee i Rana Næringsforening. Hun har 10 års virke bak seg som eiendomsmegler i Oslo og Mo i Rana. Det er Kunnskapsparken Helgeland som har traineeprogram. Marianne skal følge dette programmet i ett år, hvor hun får opplæring, lederkurs og annen fagrettet trening. Rana Næringsforening holder til i Blåbygget i Mo […]
 • 30 september, 2011

  Tove Pedersen og Christine Hanssen som jobber hos Fesil Rana Metall AS, om hvordan det er å jobbe som prosessoperatør i industrien.
 • 18 juli, 2011

  Å jobbe som elektriker i indu-strien byr på mange utfordringer. Dagene er sjelden like og som ansvarlig for vedlikeholdet av stålovnen er hverdagen travel.