NYHETER FRA MO INDUSTRIPARK AS

Mo Industripark AS gir ut informasjonsavisen Gule Sider og MIP Magasinet som publiseres her. Bestilling av trykte utgaver og andre henvendelser rettes mot avdelingen MIP-info.

 • 25 desember, 2009

  Besluttsom, tøff og hyperaktiv er tre ord som godt beskriver administrerende direktør i Miras vedlikehold og modifikasjon AS, Merete Karlsen.  – Jeg liker å jobbe, slår hun fast. – Jeg elsker omstillinger. Det er det som trigger meg. Å gjøre noe enda bedre. Konjunktursvingninger kan være tøft, men jeg liker utfordringer, sier Merete og ser […]
 • 24 desember, 2009

  Sist vi ga ut et MIP-magasin (i 2007) kunne vi konstatere at virksomhetene i parken gikk i høg-gear. Sjelden har vel en lavkonjunktur kommet så ”plutselig” og så sterkt som det omslaget vi fikk i september i 2008. Dette har selvsagt påvirket mange bedrifter i parken. Bilde preges av produksjonsreduksjoner og permitteringer, og enkelte bedrifter […]
 • 30 november, 2009

  Det store hamsikiftet i forhold til reduksjon av støvnedfall og svevestøv var ikke alle investeringene i 2008. Det var det økte fokuset som dette problemet fikk høsten 2006, og de konkrete tiltak som ble satt ut i livet i 2007. Dette sier Eli Hunnes, ved Molab AS, som forklaring på de betydelige reduksjonene i støvnedfall […]
 • 30 november, 2009

  Fem godt voksne karer som til sammen har 196 år på samme arbeidssted. De har hatt samme garderobeskap, men fire arbeidsgivere. I gode tider og i dårlige tider. Og det blir gode dager igjen. For det ordner seg alltid, sier 70-tallskameratene ved Vale Manganese Norway AS.
 • 18 november, 2009

    Nye Mo trafikkstasjon i Svortdalen er tatt i bruk. Med sin strategiske plassering ved E6 er kontroll av tungtransport et satsningsområde. De splitter nye lokalene er på rundt 750 kvadratmeter, fordelt på kontorlokaler og en kontrollhall. Spesialiserer seg – Den nye trafikkstasjonen er først og fremst funksjonell. Ved tungtransportkontroll får vi på enklest mulig […]
 • 24 april, 2009

  Det sirkulerer flere tusen tonn gass og vann i industri-parkens rør. Trond Erland Olsen er en av de ansatte i MIP Energi som sørger for at det holder seg slik. Natt til skjærtorsdag sprekker en vannrørledning. Selv om den ligger sju meter under bakken sprenger de store vannmassene seg til overflaten og trykket i rørnettet […]
 • 30 mars, 2009

  Telefonen ringer i ett sett hos MIP Service. Og service får de. Hele Mo Industripark og også øvrig næringsliv i Rana, benytter seg av tjenestene fra det som i ”gamledager” het posten på jernverket. –Det eneste som heter jernverket nå, er en pub i byen har jeg hørt, sier Aud Eliassen, som er leder på […]
 • 25 mars, 2009

  For noen vil kompasset alltid vise mot jernverksbyen Rana Geir Karlsen var en av de som måtte gå da EKA Chemicals AS (EKA) la ned driften i april. Da han vokste opp på Gruben hadde han egentlig ikke tanker om å bo i Rana når han ble stor. Etter videregående dro han til Trondheim for å […]
 • 24 mars, 2009

  Inga Marie Moe har tatt forkurs til Ingeniørstudier og synes at nå trenger studentene i Rana en egen pub. – Jeg hadde bare genrell studiekompetanse og trengte realfagene fysikk og matte for å kvalifisere meg for ingeniørstudiet. Da var det greit å kunne få gjøre det på Mo istedet for å bruke mye penger på […]
 • 18 mars, 2009

    De jobber etter prinsipper som er kjent langt tilbake i tid når det gjelder prosessen for å brenne kalk- og dolomittstein. Selv om det høres enkelt ut er dette en prosess som krever konstant overvåking om produktet skal få god kvalitet. SMA Mineral AS brenner stein, det vil si kalk og dolomitt. Sluttproduktet er […]
 • 18 mars, 2009

    På slutten av 1950-tallet var råjernverket i Mo i Rana verdens største smelteverk med elektrisk energi som kraftkilde. Samtidig var de Norges største gassprodusent. Ved jernverket var de nyeste og største elektriske ovnene satt i drift, og de oppnådde også produksjonsresultater som ble lagt merke til ute i verden. I april 1955 ble strømmen […]
 • 15 mars, 2009

  – Kursvirksomheten vi driver ved MIP Sikkerhetssenter er en vinn – vinn – situasjon for oss. Vi tilfører andre kompetanse og får økt og bredere kompetanse igjen. Dette sier Richard Erlandsen, sikkerhetssjef ved MIP Sikkerhetssenter i Mo Industripark AS (MIP AS). Hovedvirksomheten for MIP Sikkerhetssenter er å være kjernestyrken i industriparkens beredskapsordning. Derfor er de […]
 • 14 mars, 2009

  Når Miras Grotne–ssjefen skal slappe av, trener han jakthunder. Sin første fuglehund dresserte Knut Hatlen som 13-åring, og siden har han hatt fuglehund. Ikke nok med det, han har dressert og avlet fram gode eksemplarer av arten i kennelen Blå vegen. – Det har blitt noen kull opp gjennom åra, og det har gått stort sett […]
 • 13 mars, 2009

    Det er kun fire av de sytten arbeiderne på Hemnes-skiftet som fremdeles bor på stedet, men over halvparten kan skilte med sterke bånd til Hemnes kommune. Her er de både fedre, brødre, sønner og svigersønner. – Her syntes mig med tiden kunde være gjørlig at anlægge jernverk, sa Hans Nielsen Hauge allerede i 1803 […]
 • 12 mars, 2009

    Svabo transformatorstasjon ble bygd samtidig som AS Norsk Jernverk og er fortsatt det viktigste knutepunktet for elektrisk kraft til Industriparken. – Å arbeide med høyspent er spennende fordi det krever at man er nøyaktig. Tar du i disse strømlederne til stålverket, så blir du umiddelbart grillet, sier Ronny Edvartsen og peker på ledere i […]
 • 12 mars, 2009

    Etter snart 60 års drift ligger mange historier gjemt under kranene på industrikaia ved Rana Industriterminal AS (RIT). Pensjonistene Arnt Olsen (81) og Willy Haugsdal (67) mimrer om gamle tider.   Skylaget henger lavt over indu-strikaia, og legger et stille uttrykk over et vinterlig anleggsområde sør for kaia. Arnt og Willy har mange tiårs […]
 • 12 mars, 2009

  For vel to år siden kom Elena Maricheva til Mo i Rana og Norge fra Petrozavodsk i Russland. Hun kunne den gang ikke et eneste norsk ord. Nå er hun personalleder og logistikkoordinator ved Miras Multimaskin AS. – Det var rart å komme til Norge og Mo i Rana, uten venner og familie, til en […]
 • 12 mars, 2009

  Få år etter at Norsk Jernverk hadde startet opp sendte de kunnskapsrike fagarbeidere og arbeidsledere rundt i verden for å lære andre å lage råjern Året er 1961. I et nybygd jernverk midt i Venezuela følger fem fagfolk fra råjernverket i Mo i Rana spent med. De har tatt turen over for å bistå under […]
 • 12 mars, 2009

    Elin Evensen har vært gjennom et ambassadørkurs som skal gjøre henne bedre rustet til å fortelle mer om Rana og regionen. – Mange turister kommer bort til oss parkeringsvakter for å spørre om hvor turistattraksjonene ligger. Jeg er stolt av hjemkommunen min, men synes jeg kjenner den litt dårlig. Derfor passet fint med en […]
 • 12 mars, 2009

  –  Jeg opplevde det som meget positivt å få slik tillit fra bedriften. Ville jobbe på Mo Eirik var russ i 1995. Etter avtjent verneplikt begynte han å jobbe, og gjennom to-tre år skaffet han seg erfaring fra en rekke yrker. Han jobbet i Oslo, i Kristiansand, og senere i Mo i Rana. Han var […]