NYHETER FRA MO INDUSTRIPARK AS

Mo Industripark AS gir ut informasjonsavisen Gule Sider og MIP Magasinet som publiseres her. Bestilling av trykte utgaver og andre henvendelser rettes mot avdelingen MIP-info.

 • 30 september, 2011

  Marianne Fredriksen er ny trainee i Rana Næringsforening. Hun har 10 års virke bak seg som eiendomsmegler i Oslo og Mo i Rana. Det er Kunnskapsparken Helgeland som har traineeprogram. Marianne skal følge dette programmet i ett år, hvor hun får opplæring, lederkurs og annen fagrettet trening. Rana Næringsforening holder til i Blåbygget i Mo […]
 • 30 september, 2011

  Tove Pedersen og Christine Hanssen som jobber hos Fesil Rana Metall AS, om hvordan det er å jobbe som prosessoperatør i industrien.
 • 18 juli, 2011

  Å jobbe som elektriker i indu-strien byr på mange utfordringer. Dagene er sjelden like og som ansvarlig for vedlikeholdet av stålovnen er hverdagen travel.
 • 30 mai, 2011

  – Sveiseryrket handler i store deler om konsentrasjon og nøyaktighet. Vi pleier å si at vi ser gjennom et knappenålshode, fordi vi hele tiden må fokusere på et veldig lite område. Den nærmeste sammenligningen med sveising er en kirurgisk operasjon.
 • 15 mai, 2011

  Vikabandet er trolig Norges lengste bygg og en notorisk god arbeidsplass. Det enorme Vikabandet strekker seg 2,8 kilometer fra bulkterminalen og opp til råmateriallageret i Industriparken. Inne i bygget er det transportband som frakter svært store mengder råmateriale til Industriparken. Akkurat som i ei tredemølle er det gummiband med ruller som gjør at bandet løper […]
 • 19 april, 2011

  På Molab er det slik at om de skal få teste noe, så må de få ødelegge det! – Vi er dyktige på destruktiv testing. Får vi ødelegge noe, kan vi teste det. Vi tester sveiser i gassrør, kasseroller, metaller, miljøprøver og det meste der imellom, sier markedssjef Eigil Dåbakk ved Molab AS. – Vi […]
 • 18 april, 2011

  Med konsesjon for uttak av drøyt 91 millioner kubikk-meter vann årlig har Mo Industripark Norges nest største vannverk, etter Oslo kommune. At industrien har rik tilgang til vann har avgjørende betydning, og vannet som går gjennom industriparken har flere bruksområder. I vårsola surkler flere småbekker nedover liene i Ranafjellene. En del av dette ender opp […]
 • 18 april, 2011

  En rekke medarbeidere i Mo Industripark har Rana som base for jobb i hele landet, og også ut i den store verden. Møt noen av dem!
 • 18 april, 2011

  Terje Lillebjerka er opprinnelig fra Bjerka, bor i Korgen og trives best når han får jobbe med folk og ha mye ansvar. Han beskrives av kolleger som solid, ærlig og med en stor dose god humor. 50-åringen har ikke noen problem med å fylle arbeidsdagen som driftsdirektør i Mo Industripark AS (MIP AS) og med […]
 • 18 april, 2011

    Siden 1992 har Stig Joar Krogli vært driftsleder og daglig leder i forskjellige selskap som produserer smolt i Mo Industripark (MIP). I august solgte han seg ut av Ranfjord Fiskeprodukter AS, men han er fortsatt daglig leder. Nå om dagen har 42-åringen fra Storforshei sitt bosted på Sleneset i Lurøy. Der har han og […]
 • 18 april, 2011

    Lorentz Peter Elster Schreiner liker å bruke hodet og løse små og store utfordringer. At han er 89 år gammel har ikke satt en stopper på arbeidsoppdragene. Gjennom hans eget konsulentfirma får han store oppdrag som blant annet prosjektleder for Rana Gruber. -Så lenge jeg kan jobbe og bruke hodet holder jeg ut. Håkon […]
 • 18 april, 2011

    Hver dag hele året i gjennom, klokka sju på morgenen, kommer to ansatte på jobb i MIP Sikkerhetssenter ved hovedporten i industriparken. Da går de på ei 24-timers vakt og er i farta med en gang alarmen går om at noe er galt. Industrivernet i Mo Industripark (MIP) er organisert slik at det rundt […]
 • 18 april, 2011

  Hva er det Ruth Selnes og Bodil Graven har til felles bortsett fra å være kvinnfolk? –Jo, de var begge to av de første kvinnelige ansatte produksjonsarbeiderne i det som i dag er Mo Industripark. Selv hevder de at industribedriftene ble mer sivilisert etter at damene fikk slippe til. Når de ser tilbake til den […]
 • 18 april, 2011

  Opplærings- og HMS-koordinator Tore Aasen på Celsa Armeringsstål AS i Mo Industripark er glad for at hjelp aldri er langt unna når alarmen går. Industrivernet i Mo Industripark har 24-timers beredskap 365 dager i året. Når alarmen går rykker de ut fra sin lokalitet ved hovedporten. – Jeg er veldig godt fornøyd. Det er fint med […]
 • 18 april, 2011

  Mye av industriavfall kan bli gjenvunnet eller uskadeliggjort. Miljøteknikk Terrateam AS behandlet i fjor 30.000 tonn forurenset masse. Mye av dette blir gjenbrukt og resten blir støypt inn i Mofjellet i form av en solidifiseringsprosess Bedriften er stor på gjenvinning, og vi tar i mot alt fra forurenset jord og slam og støv fra industrien. […]
 • 18 april, 2011

  Har du hørt om den røde røyken som farget byen Mo i Rana rød på 1960-tallet? Kanskje lurer du på hvor dette støvet tar veien i dag? Du visste kanskje ikke at det fra rødstøvet utvinnes to produkter som er etterspurte i Europa? Den røde byen Da stålverket for første gang satte i drift en […]
 • 18 april, 2011

  Rundt 40 kilometer med rør lagt ned i grunnen og varmer opp store deler av Mo i Rana. 20 kilometer rør fører varme ut til kundene, og like mange kilometer rør tar vannet tilbake til industriparken hvor det varmes på nytt. Fjernvarmebedriften i Mo Industripark fikk i 2006 Rana kommunes miljøvernpris og har også høstet […]
 • 15 april, 2011

  MIP Magasinet inviterte en del pensjonerte valseverk-arbeidere for å minnes tida de jobbet sammen. Det ble et hyggelig treff og mange spennende historier. Det var fire spreke karer, alle over 80 år, som MIP Magasinet møtte. De hadde alle jobbet ved profilverket i en mannsalder. De fire var Gunnar Lindgren, Stein Wetting, Torleif Rødsjø, og […]
 • 14 april, 2011

  ”På slutten av 1800-tallet var Norge ansett som mulighetenes land; rikt på vannkraft og med mineraler som ennå ikke var utnyttet. Dette var bakgrunnen for at utenlandske investorer og internasjonal kapital kastet sine øyne på rikdommene i Rana.” Dette skriver Hilde Gunn Slottemo i ”Malm, makt og mennesker. Ranas historie 1890 – 2005.” Og Rana var […]
 • 18 mars, 2011

  Veien fra porten på Storforshei og opp til Rana Grubers dagbrudd er dimensjonert for de enorme dumperne som ble brukt i dagbruddet tidligere. Svært gode markedsforhold gjør at de igjen jobber seg opp mot gamle driftsdimensjoner. Da finanskrisa hugget tak i Ranaindustrien forberedte Rana Gruber AS seg på dårlige tider. I februar 2009 sa de […]