HMS har første prioritet i dette prosjektet, forsikrer (fra venstre) prosjektleder Børge Henriksen, byggeleder for betongarbeidene Terje Leirbekkhei og HMS-koordinator Morten Øvermo.

Omfattende HMS-innsats

9 juli, 2013 16:17 Del Del Del

Morten Øvermo i Momek Civil AS har det overordnede ansvaret som HMS-koordinator under byggeprosjektet.

Det er utarbeidet en HMS-plan for byggeprosjektet i samarbeid med Wasco Coatings Norway AS.

Med hovedplanen som grunnlag er det utarbeidet risikoanalyser for de enkelte jobboppdragene.

I tillegg gjennomføres det Sikker-Jobb-Analyse til hver deljobb. Denne er i henhold til prosedyren for Sikker-Jobb-Analyse i Mo Industripark.

– Det er store utfordringer i dette prosjektet, og alle involverte arbeidstakere har vært inne på sikkerhetskurs før de slipper til å jobbe.

Vi har personell fra flere nasjoner, som nordmenn, finner, rumenere og latviere. Derfor er alle planer, rapporter og prosedyrer utarbeidet i minst to språk. Det gjelder også rapportene fra vernerundene, forteller Morten Øvermo.

Som ledd i god HMS-oppfølging har de hele tiden kontroll på hvem som er inne i bygget.

Da Gule Sider besøkte anlegget var de i ferd med å plassere en ny stålsøyle øst i hallen.

– De nye søylene er konstruert av Techteam AS og produsert ved Momek Fabrication AS. Selve montasjejobben utføres av Momek Services AS. Denne jobben er planlagt for sikkert løft. Alt av vektberegninger er gjort i forkant, med vurdering av utstyr som skal brukes, som taljer, kran, med mer.

I forkant er det gjort forsterkninger i stålbjelkene i taket, og betongfundamentene har kommet på plass. Når denne stålsøylen er på plass vil de fire som står der fra før, to på hver side, bli fjernet slik at det blir plass til de nye kranene, sier Morten Øvermo.

– Vi jobber for å være meget gode på HMS. Wasco og Statoil stiller høye krav til HMS noe som er motiverende for oss. Vi forbedrer oss hele tiden på dette arbeidet og vårt mål er å gjennomføre prosjektet uten at noen skal bli skadet, sier Børge Henriksen.

Se PDF-fil av artikkelen fra Gule Sider, nr. 4, 2013. Klikk her: GSnr4_2013s3

Del Del Del