Fra venstre: Odd Einar Rindarøy, Statoil, Tony Reevell, Wasco, Vivian Lorentzen, Wasco, Møyfrid Sandvik, Statoil, Rik Nugteren, Wasco, og Jon Hofstad, Statoil.

Statoil besøker Wasco

10 juli, 2013 11:05 Del Del Del

Tirsdag 9. juli var Statoil på besøk i Mo Industripark.

Besøket var et ledd i prosjektoppfølgingen av fremdriften av anlegget til Wasco Coatings Norway AS, der rørene til Polarled fra i høst skal påføres belegg – eller coates.

Under besøket ble fremdriftsplaner gjennomgått, og det ble også tid til befaring av produksjonsanlegget som er under oppføring på Rana Industriterminal.

 

Del Del Del