Det nye styret i Mo Industripark AS: foran f. v.: Eigil Dåbakk, styreleder Arnt Krane, Øivind Trønsdal. Bak, f.v.: Anette Skog Lillevik, Trond Olsen, Ståle Indregård og nestleder Eivind B. Hansen.

Nytt styre i Mo Industripark AS

16 juni, 2014 15:29 Del Del Del

Arnt Krane er valgt til styreleder i Mo Industripark AS.

Valget ble gjort på generalforsamlingen i Mo Industripark AS mandag 16. juni, der det også ble valgt tre nye styremedlemmer.

Valg av nytt styre var en konsekvens av Fesils salg av eierandeler i Mo Industripark AS for knapt tre uker siden, og der tre av eierne benyttet seg av sin forkjøpsrett til å øke sin eierandel.

 

Det nye styret som ble valgt er (med angivelse av representasjon for eierskap):

 

styreleder Arnt Krane, representant for Helgeland Invest AS

nestleder Eivind B. Hansen, representant for Celsa Armeringsstål AS

Ståle Indregård, representant for Helgeland Invest AS

Øyvin Trønsdal, representant for Øijord & Aanes AS

Eigil Dåbakk, representant for Molab AS

Anette Skog Lillevik, representant for de ansatte

Trond Olsen, representant for de ansatte

 

Konsernet Mo Industripark AS hadde i 2013 en omsetning på 285,4 millioner kroner (287,5 i 2012), med et årsoverskudd etter skatt på 39,1 mill. kroner (46,7 i 2012). Selskapets egenkapitalandel er på 41,4 prosent.

Ved utgangen av 2013 var det ansatt 103 personer i MIP-konsernet.

Årsberetningen for 2013 er publisert på vår hjemmeside:  Årsberetning 2013

 

Se artikkelen i pdf-versjon fra trykt utgave av Gule Sider:

GSnr3_s18_2014

Del Del Del