Økt trafikk og endret kjøremønster krever økt oppmerksomhet for alle trafikkanter i industriparken. Ved Rana Industriterminal er det utført omfattende arbeider for omlegging av veier og lagringsplasser for nytt kjøremønster etter etableringen til Wasco. Det krever ekstra oppmerksomhet.

Økt trafikk gir nye utfordringer

5 oktober, 2013 19:12 Del Del Del

Økt trafikk og endret kjøremønster krever økt oppmerksomhet for alle trafikkanter i industriparken. Ved Rana Industriterminal er det utført omfattende arbeider for omlegging av veier og lagringsplasser for nytt kjøremønster etter etableringen til Wasco. Det krever ekstra oppmerksomhet.

 

Med etableringen av Wasco Coatings Norway AS på Rana Industriterminal er veier og lagerplasser flyttet om på industriterminalen. Her blir det betydelig økt interntrafikk. Wasco skal også lagre rørene etter at de har gått gjennom coatingsanlegget. Etter herding vil rørene bli fraktet opp tungtransportveien fra industriterminalen til sentraltomta for lagring, det vil si det tidligere terminalområdet.  Dette gir betydelig økt trafikk gjennom hovedkrysset ved gassklokka, etter produksjonsavtalen ved Wasco etter påske 2014.

Celsa Armeringsstål AS har nå tatt i bruk det tidligere profilverket til lagerhall. Nå legges veien om fra østenden av lagerhallen, slik at transport av ferdigprodukter vil komme ut på Skrapløypa litt lenger vest enn tidligere. I tillegg er den nye luftgassfabrikken under oppføring ved det tidligere profilverket, der emneovnen tidligere lå.

Derfor må trafikkantene i industriparken være oppmerksom på endret kjøremønster inn og ut fra Skrapløypa.

For å få fokus på trafikksikkerhet nå når vi har kommet inn i høstmånedene, med mørkere kvelder og snart vinter, gjennomføres den årlige trafikkaksjonen i et samarbeid mellom de største bedriftene i Mo Industripark.

– Vi møter alle som kommer på jobb med nye brosjyrer, twist og refleksband. Også i år har vi en uhøytidlig quiz, der uttrukne vinnere får gavekort på 500 kroner, sier Kjell Arne Hagen i MIP Eiendom, Mo Industripark AS.

Han legger til at det er viktig å huske at dette er et industriområde, som setter krav til stor grad av hensynsfullhet, aktpågivenhet og varsomhet fra alle trafikkanter, både gående, syklende og kjørende.

– Ved parkering inne i industriparken kan man risikere nedfallsstøv ved unormale produksjonsforhold, spesielt i prosessbedriftene. Her som i alle andre sammenhenger er det viktig å ha klart for seg at all ferdsel, inkludert parkering, skjer på eget ansvar, sier Hagen.

Han legger til at både den enkelte bedrift og Mo Industripark AS som vert i industriparken har høyt fokus på trafikksikkerhet. Et viktig virkemiddel i arbeidet er å registrere og følge opp alle avvik i trafikken.

– Avviksmelding skal ha en kort beskrivelse av hva som har skjedd, hvor det har skjedd, og når det har skjedd. Det er en fordel at bilnummer eller firmanavn skrives opp. Dette sendes til meg og adresse står på brosjyren vi sender ut, avslutter Kjell Arne Hagen.

 

 

Del Del Del